Samorząd

DODATKOWE PIENIĄDZE DLA SZPITALA W OSTRÓDZIE NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM

Zarząd województwa zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego przy wyborze dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 po marcowych przesunięciach funduszowych w ramach RPO WIM 2014-2020. Dzięki nim szpitale w regionie zostana wzmocnione kwotę ponad 28 mln zł. 

Reklama

Zatwierdzono również wykaz podmiotów medycznych uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym.

– Proces ten został możliwie maksymalnie uproszczony – wyjaśnia marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Nasi pracownicy już wysyłają wezwania do złożenia wniosków do konkretnych podmiotów leczniczych.

5,5 mln zł trafi do szpitali jednoimiennych i lecznic pozostających w stanie podwyższonej gotowości, czyli do Szpitala w Ostródzie S.A., Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz szpitali w Giżycku i Piszu. 12,4 mln zł przeznaczono na wsparcie 22 podmiotów leczniczych, wskazanych 5 kwietnia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego oraz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, będącej publicznym laboratorium COVID-19.

Wysokość dofinansowania projektów została ustalona w przedziale od 300 do 950 tys. zł, w zależności od wysokości kontraktu na leczenie szpitalne na 2020 r. danej placówki medycznej. 10,3 mln zł przeznaczono na wsparcie podmiotów, dla których organem założycielskim jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Wyasygnowanie ponad 28 mln zł na wsparcie szpitali było możliwe dzięki przesunięciom środków, jakich dokonał w marcu zarząd województwa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

WWiM