Samorząd

GMINA OSTRÓDA: WYNIKI KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Komisja konkursowa rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Dokonano, na podstawie kryteriów oceny projektów zapisanych w specyfikacji, wyboru ofert z 11 projektów.

Reklama
I tak na podstawie rozpatrzenia odpowiednich wniosków i dokumentacji, komisja konkursowa wybrała następujące zgłoszenia:
Zadanie 1: Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 6
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 170.000,00zł
1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Mewa” Smykowo – 78,60 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
2. Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 89,80 pkt
kwota dofinansowania – 24.000,00zł
3. Ludowy Klub Sportowy Tyrowo – 92,80 pkt
kwota dofinansowania – 26.000,00zł
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Szeląg-Kormoran Zwierzewo – 94,60 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Turznica – 95,20 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
6. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda – 90,40 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
Zadanie 2: Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży (karate, judo).
Liczba złożonych ofert – 2
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł (5.000,00zł – karate, 3.000,00zł – judo)
1. Stowarzyszenie „Gladius” – 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
2. UKS „Shizoku”- 92,60 pkt
kwota dofinansowania – 3.000,00zł
Zadanie 3: Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 7.000,00zł
1. Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie- 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 7.000,00zł
Zadanie 4: Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 32.000,00zł
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka”- 92,60 pkt
kwota dofinansowania – 32.000,00zł
Zadanie 5: Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 50.000,00zł
1. Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej- 87,00 pkt
kwota dofinansowania – 50.000,00zł
Zadanie 6: Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 5.000,00zł
1. Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Return w Ostródzie – 87,60 pkt
kwota dofinansowania – 5.000,00zł
Zadanie 7: Popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 8.000,00zł
1. Stowarzyszenie MOTO KLUB Ostróda – 84,40 pkt
kwota dofinansowania – 8.000,00zł
Zadanie 8: Dowóz dzieci i młodzieży w niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego „OREWIACZEK”.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 65.000,00zł
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie – 96,00 pkt
kwota dofinansowania – 65.000,00zł
Zadanie 9:     Udzielanie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł
1. Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE – 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł
Zadanie 10Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 30.000,00zł
1. Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – 95,50 pkt
kwota dofinansowania – 30.000,00zł
Zadanie 11:   Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, poprzez prowadzenie medium internetowego.
Liczba złożonych ofert – 1
Kwota przewidziana w budżecie Gminy Ostróda 10.000,00zł
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna – 91,00 pkt
kwota dofinansowania – 10.000,00zł.
źródło: Gmina Ostróda