Ludzie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W EKONOMIKU

Poniedziałek 14. października w ZSZ im. S. Petőfi zaczął się bardzo uroczyście. Odświętną akademię rozpoczął dyrektor szkoły Henryk Rybacki witając zaproszonych gości – por. Dariusza Ruczyńskiego – WKU Ostróda i podkom. Tomasza Kormana z KPP w Ostródzie, przedstawicielkę Rady Rodziców – Kamilę Krysztofiak-Sikorską oraz całe grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi szkoły, jak również uczniów.

REKLAMANa okoliczność święta dyrektor podziękował wszystkim pracownikom za wytężoną pracę oraz złożył wszystkim zebranym życzenia wielu dalszych sukcesów. Podkreślił również kluczowe znaczenie edukacji w rozwoju i przyszłości społeczeństwa. Pogratulował nauczycielkom, które zostały odznaczone Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – Alicji Sposób i Ewie Chmielińskiej oraz Dorocie Michowskiej odznaczonej Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciele służb mundurowych, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego również zabrali głos przekazując życzenia zdrowia i powodzenia zawodowego i osobistego. Następnie uhonorowani zostali nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy wyróżnili się swoją postawą i zaangażowaniem. Nie mogło też zabraknąć wyróżnień dla uczniów za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Dyplomy wręczyli wicedyrektorzy Maja Kurdziel i Wacław Rubczewski. Na zakończenie uroczystości grupa uczniów wystąpiła w montażu słowno-muzycznym o humorystycznym zabarwieniu – pokaz mody nauczycielskiej.

Tekst i foto: A. Kołodziejska

REKLAMA