Samorząd

DZIŚ I JUTRO DROGA NA ODCINKU BOGUCHWAŁY – WILNOWO ZAMKNIĘTA DLA RUCHU!

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w dniach od 6 do 7 maja  2020 r. (środa – czwartek) droga powiatowa Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

Reklama

Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu konieczne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego podczas układania nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni.

Dla zapewnienia komunikacji został wyznaczony objazd przez miejscowość Tątławki, gdzie ruch pojazdów będzie odbywał się jednokierunkowo, przy ręcznym kierowaniu ruchem. Prosimy o dostosowanie się do aktualnie prowadzonej zmiany organizacji ruchu na terenie budowy i maksymalne ograniczenie przemieszczania się pojazdami w tym obszarze, a jeżeli nie jest to możliwe o korzystanie z wyznaczonego objazdu, zgodnie z załączonym schematem tymczasowej organizacji ruchu.

ZDP