Samorząd

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA PRZYSTAPIŁA DO PROJEKTU VULCAN KOMPETENCJI W SAMORZĄDACH

Gmina Miejska Ostróda przystąpiła do projektu Vulcan kompetencji w Warmińsko-Mazurskich samorządach.

REKLAMA

Celem projektu jest między innymi podniesienie kompetencji urzędników zajmujących się oświatą w mieście w zakresie wdrażania systemowego procesu wspomagania szkół.

22 września w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyła się debata na temat “Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ostródzkich szkołach” będąca jednym z elementów realizacji projektu. Celem było zebranie opinii społeczności szkolnej (uczniów, rodziców i nauczycieli) na temat tego, która z kompetencji kluczowych wymaga priorytetowego wsparcia.

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak. Wyłonione zostały trzy kompetencje: kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie uczenia się, osobiste i społeczne.

Wnioski wypracowane podczas debaty zostaną poddane analizie w celu opracowania planu rozwoju oświaty.

Źrodło: Miasto Ostróda