Samorząd

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA O MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak zdaje sobie sprawę, że decyzje państwowe i związane z tym ograniczenia w związku z pandemią wirusa Covid-19 mają bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Reklama

W związku z tym Burmistrz Ostródy  informuje przedsiębiorców o istniejących rozwiązaniach i możliwościach wsparcia, a także o przesunięciu terminu wnoszenia wybranych opłat do 30 czerwca 2020 roku.

Istnieje możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, należności cywilnoprawnych wobec Gminy Miejskiej Ostróda.

Poniżej informacja na grafikach:

Miasto Ostróda