Inwestycje/Biznes

24 PROJEKTY Z POWIATU OSTRÓDZKIEGO ZE WSPARCIEM NA REMONTY I BUDOWĘ DRÓG

REKLAMA

W całym kraju wysokość dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury zadań na listach podstawowych to 3,272 mld zł, w tym powiatowych 1,425 mld zł i gminnych 1,847 mld zł. Województwo warmińsko-mazurskie otrzymało 217,7 mln zł, z czego 23 505 765,58 zł w 2019. i 3 576 101,62 zł w 2020 roku dla powiatu ostródzkiego na realizację dwudziestu czterech projektów.

A oto zestawienia inwestycji z powiatu ostródzkiego, podane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki:

Drogi powiatowe – lista podstawowa
L.p. Nazwa zadania Długość odcinka (w km) Wnioskowana kwota dofinansowania
(w zł)
Kwota dofinansowania w podziale na lata
2019 2020
1. Remont drogi powiatowej nr 1243N  na odcinku Glądy – Tułodziad 7,93    3 495 779,50            777 185,50      2 718 594,00
2. Remont dróg powiatowych nr 1178N i nr 1183N w m. Bogaczewo 2,76    1 328 049,50          1 328 049,50
3. Remont drogi powiatowej nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo 2,67    1 098 907,00           1 098 907,00
4. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinku Zajączki – Wygoda 5,63     2 970 587,50           2 970 587,50
5. Remont drogi powiatowej nr 1195N Niebrzydowo Wielkie – Boguchwały 8,37     3 119 304,00           3 119 304,00
6. Remont drogi powiatowej nr 1189N w m. Jurki 1,20       736 922,50              736 922,50
7. Remont drogi powiatowej nr 1203N na odcinku Wilnowo – Ględy 0,20       122 463,50              122 463,50
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny 1,37    1 663 010,50            1 663 010,50
9. Przebudowa ulicy powiatowej nr 1178N Przemysłowa w m. Morąg 1,36    2 511 725,00             2 511 725,00
10. Przebudowa ulicy powiatowej nr 3091N Kaszubska w m. Morąg 0,22      298 733,50                298 733,50
Drogi gminne – lista podstawowa
L.p. Jednostka Samorządu Terytorialnego Nazwa zadania Wnioskowana kwota dofinansowania
(w zł)
Kwota dofinansowania w podziale na lata
                                      2019 2020
1. Gmina Małdyty Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo        454 938,67        454 938,67
2. Gmina Grunwald Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Frygnowo w gminie Grunwald        352 756,19         8 626,96   344 129,23
3. Gmina Ostróda Remont nawierzchni drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. Szyldak        673 308,94      673 308,94
4. Gmina Morąg Budowa drogi gminnej we wsi Kalnik w Gminie Morąg        892 863,53      892 863,53
5. Gmina Morąg Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Daszyńskiego i Witosa w Morągu     1 049 100,00    1 049 100,00
6. Gmina Morąg Budowa dróg gminnych w ciągu ulicy Lema i Prusa w Morągu     2 218 319,93    2 218 319,93
7. Gmina Małdyty Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sople     1 566 593,25    1 566 593,25
8. Gmina Ostróda Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd – wieś II w m. Pietrzwałd        200 924,80       200 924,80
9. Gmina Dąbrówno Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówno ul. Słoneczna na terenie gminy Dąbrówno        304 210,09        10 544,63    293 665,46
10. Gmina Łukta Remont drogi gminnej nr 152051N w miejscowości Pelnik, Gmina Łukta        267 433,13      267 433,13
11. Gmina Miejska Ostróda Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie        301 665,00     301 665,00
12. Gmina Dąbrówno Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno        229 103,68         9 390,75   219 712,93
13. Gmina Miłomłyn Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomłynie        685 324,80      685 324,80
14. Gmina Małdyty Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrocin        539 842,69      539 842,69

Na liście rezerwowej nie widnieją żadne inwestycje z powiatu ostródzkiego.

EM

_____________________________________

*Fundusz Dróg Samorządowych to rządowy program realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego

więcej o funduszu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

REKLAMA