Inwestycje/Biznes

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTRÓDZIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

REKLAMA

W związku z rozprzestrzenianiem się zagrożenia zakażenia koronawirusem, Urząd Miejski w Ostródzie wprowadził do odwołania dodatkowe środki ostrożności.

Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Szanowni Państwo,
ze względów bezpieczeństwa, wynikających z zagrożenia zakażeniem wirusem Covid-19, w budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie wprowadzamy, do odwołania, następujące środki ostrożności:

  1. Na klatce schodowej przy otwartych drzwiach wejściowych umieszczono aplikatory ze środkiem dezynfekującym. Zalecamy korzystać z dostępnej dezynfekcji zarówno przy wejściu do urzędu, jak i po jego opuszczeniu.
  2. Wprowadzamy wzmożoną dezynfekcję elementów wyposażenia, z którymi dochodzi do częstych kontaktów (takich, jak: klamki drzwi, poręcze, przyciski w windzie itp.).
  3. Zalecamy, aby poruszanie się w obiekcie ograniczyć do niezbędnego minimum. W każdym przypadku nie wymagającym osobistego kontaktu w załatwieniu sprawy (np. złożenie wniosku, pobranie druku, uzyskanie informacji) zalecamy ograniczyć Państwa obecność jedynie do pomieszczenia Punktu Obsługi Interesanta znajdującego się przy wejściu głównym (centralnym) urzędu.
  4. Przypominamy także o stosowaniu powszechnie przyjętych zasad higieny, tj. myciu rąk, unikaniu bliskich kontaktów, nie dotykaniu bez uzasadnionej potrzeby szczególnie metalowych przedmiotów.
  5. Prosimy o przestrzeganie zasad i wytycznych panujących w budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

REKLAMA