Inwestycje/Biznes

Houston, mamy problem. Plebiscytowa w remoncie

Ulica Plebiscytowa w Ostródzie

REKLAMA

Nowe problemy związane z remontem ulicy Plebiscytowej zgłaszają właściciele nieruchomości. Po trudnym starcie związanym z brakiem finansowania oraz tym, że jest za wąska i trudno dwóm samochodom ciężarowym z naprzeciwka bezkolizyjnie się minąć, teraz doszedł kolejny. Są miejsca w które – po wykonanym remoncie – w ogóle nie da się wjechać.

Remont ulicy Plebiscytowej to wyczekiwana i ważna inwestycja. Przez ostatnie lata, gdy budowana była trasa S7, to właśnie na mieszkańców osiedla Plebiscytowego spadło wiele niedogodności związanych z największą inwestycją drogową w naszym regionie. Sama ulica już przed rozpoczęciem prac nie była w najlepszym stanie. Wprowadzone na czas prac objazdy i ciężki sprzęt, który dowoził na budowę „Siódemki” materiały budowlane dokończyły dzieła zniszczenia.

Dlatego gdy starostwo, w porozumieniu z miastem i gminą wiejską Ostróda, wystąpiło do Funduszu Dróg Samorządowych* o dofinansowanie na remont między innymi tego odcinka drogi powiatowej, wszyscy na Osiedlu Plebiscytowym trzymali kciuki. W chwili otrzymania informacji, że dofinansowanie zostało przyznane, mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Atrakcyjności całej inwestycji dodawały plany budowy nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy oraz nowe chodniki.

Houston, mamy problem!

Teraz jednak, to co miało cieszyć zaczyna być problemem. A to nie pierwsze kłopoty z inwestycją. Wystarczy wspomnieć o trudnościach z zebraniem środków finansowych na budowę. Zaraz po informacji starostwa, że otrzymało dofinansowanie i jest gotowe do rozpoczęcia inwestycji, w ostródzkim urzędzie miasta zapanowało niemałe zamieszanie. Ostróda musiała swoją część dołożyć. I zapewne szybko by dołożyła, gdyby w projekcie budżetu na rok 2019 – przygotowanym jeszcze podczas poprzedniej kadencji samorządowej – takie środki zostały zarezerwowane. Tak się jednak nie stało.

W konsekwencji nowy burmistrz i radni musieli się nieźle nagimnastykować, aby zebrać odpowiednią kwotę. To jednak o kilka tygodni przesunęło rozpoczęcie remontu. Gdy już udało się uzupełnić budżet o brakujące – bagatela – 1,2 mln zł, prace budowlane ruszyły pełną parą. Nie minęło jednak dużo czasu, a użytkownicy ulicy Plebiscytowej skierowali do ośrodków decyzyjnych w starostwie i mieście ponowny komunikat – Houston, mamy problem!

Ta droga jest za wąska

Niestety dopiero w trakcie prac okazało się, że na przebudowanej jezdni nie dadzą rady bezkolizyjnie minąć się dwa autobusy czy samochody ciężarowe. Radna z osiedla Plebiscytowego, Anna Monist grzmiała na sesji rady miasta: – Ta droga jest za wąska! Wcześniej szersze pojazdy mogły w chwili mijania korzystać z pobocza. Teraz przez krawężniki takiej możliwości nie ma.

W odpowiedzi na te zarzuty ze starostwa słychać było: – Formalnie wszystko jest w porządku.

Formalnie – owszem. Ale w rzeczywistości nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni aby przewidzieć, że na tej często wykorzystywanej przez transport ciężarowy drodze za chwilę może dojść do tragedii. Nie wspominając już o uciążliwościach dla użytkowników i utrudnieniach dla przedsiębiorstw lub rolników dla których to jedyna trasa pozwalająca dostarczyć towary czy przemieścić sprzęt.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, Starostwo ugięło się pod naporem niezadowolenia i w newralgicznych miejscach zostaną dodatkowo wykonane zatoczki umożliwiające mijanie się pojazdów. Dobrze, że ktoś poszedł po rozum do głowy. Szkoda tylko, że dopiero pod presją niezadowolenia, a nie gdy inwestycja była planowana. Przy odrobinie staranności i większej wyobraźni można było uniknąć niepotrzebnych nerwów i rozwiązać sprawę systemowo.

Niepokojąca sprawa

Jakby powyższych kłopotów było mało, doszedł kolejny. Na naszą skrzynkę otrzymaliśmy taką wiadomość:

Dość niepokojąca sprawa związana z przebudową ulicy Plebiscytowej w Ostródzie, mianowicie: od jakiegoś czasu pojawiły się miejsca parkingowe do parkowania prostopadłego przy delikatesach na przeciwko kościoła (parking istniał zanim powstały plany budowy ścieżki i chodnika – przyp. red). Modernizacja przebiega zgodnie z planem, ale czy na pewno? Chodnik ze ścieżką rowerową w kilku miejscach jest zbyt wysoki i utrudnia wjazd na parking. Czy tak na pewno powinno być?

Jak widać na zdjęciu w miejscu o którym pisał czytelnik, krawężnik wystaje ponad poziom parkingu kilkanaście centymetrów. Utrudnia to wjazd i wyjazd z posesji. Taka przeszkoda, w miejscu które „żyje” z tego, że klienci podjeżdżają, parkują i robią zakupy naraża właściciela na duże straty. Kto będzie ryzykował poważną awarię samochodu w zamian za możliwość zakupu kilku produktów spożywczych?

Między innymi w związku z tą sprawą wysłaliśmy zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Niestety, już z pobieżnych informacji wynika, że na tym etapie ewentualna przebudowa może się odbyć tylko kosztem i staraniem właściciela parkingu. Nie tracimy jednak nadziei, że i w tym wypadku inwestor znajdzie rozwiązanie satysfakcjonujące właścicieli posesji. Gdy tylko otrzymamy oficjalną odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych, niezwłocznie ją na naszych łamach opublikujemy.

Konsultacje, konsultacje…

Podsumowując. Na etapie przygotowania zawiedli niemal wszyscy zainteresowani. Samorządowcy – odurzeni kampania wyborczą – z jednej strony informowali o złożonym wniosku o dofinansowanie, z drugiej – nie chcąc straszyć podniesieniem podatków od nieruchomości – nie zabezpieczyli środków w budżecie miasta. Przygotowujący dokumentację zawiedli, za bardzo ufając rysunkom, a za mało poświęcając czasu na zweryfikowanie tych założeń z rzeczywistością. Nie sposób pominąć radnych, mieszkańców czy przedsiębiorcy, którzy w czasie gdy dokumentacja była konsultowana, nie dość wnikliwie analizowali proponowane zmiany, ufając, że fachowcy zrobią to najlepiej. Jednak o ile od mieszkańców trudno oczekiwać, aby ramię w ramię z geodetą sprawdzali wszystkie parametry przebiegu drogi przylegającej do ich posesji, o tyle już radni czy włodarze mają do dyspozycji tych, którzy na rzeczy się znają i mogą te papierowe założenia zweryfikować.

Konsultacje, konsultacje i jeszcze raz konsultacje! – chce się wykrzyczeć. Jednak jak pokazuje powyższy przykład, udział mieszkańców w konsultacjach oraz uwagi zgłaszane do projektu to niestety rzadkość. Również przedstawiciele lokalnych firm nie wykazali się, poza nielicznymi, nadzwyczajnym zaangażowaniem. Nie ma przymusu brania udziału w tego typu spotkaniach. Jednak jeżeli nie korzystamy z praw, które nam przysługują, nie dziwmy się potem, że efekt końcowy nie jest taki, jak się spodziewaliśmy.

Sprawdzajmy

Na zakończenie już, aby nie pozostawiać niesmaku wokół samego remontu. Przebudowa ulicy Plebiscytowej to potrzebna inwestycja w mieście. Dzięki nowej drodze, chodnikom i ścieżce rowerowej mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przemieścić się do szkoły, sklepu czy pracy. Osiedle nie tylko zyska na atrakcyjności, poprzez poprawę komfortu estetycznego, ale również na bezpieczeństwie. Łatwiej będzie spacerować czy przemieścić się rowerem.

Zapamiętajmy tylko na przyszłość, że gdy włodarze mówią: – Zbudujemy drogę, chodnik, żłobek, czy fabrykę! – Zanim im podziękujemy, powiedzmy – sprawdzam! Wówczas komunikat: Houston, mamy problem – pozostanie tylko kosmicznym zawołaniem – znanym z Hollywoodzkiej ekranizacji misji Apollo 13, a nie stałym hasłem reklamowym samorządowych inwestycji. Dla naszego i ich dobra.

(red)

______________________________________

Remont ulicy Plebiscytowej realizowany jest w ramach zadania zlokalizowanego na terenie miasta Ostróda (ul. Plebiscytowa) i gminy Ostróda (ul. Jeziorna) w ciągu dr.pow.Nr1230N Warlity Wlk.-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki.

Koszt robót budowlanych związany z przebudową drogi to 5 876 699,39 zł., z czego: wkład własny powiatu wynosi 1 469.176,39 zł., wkład własny Gminy Ostróda 246.821,00 zł. i wkład własny Gminy Miejskiej Ostróda 1 222.353,00 zł. Pozostałą kwotę 2 938.349,00 zł. tj. 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania pozyskano jako dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.*

Na odcinku o długości ok. 2,16 km istniejąca nawierzchnia drogi zostanie miejscowo poszerzona do docelowej szer. jezdni wynoszącej 5,5m i wzmocniona poprzez wykonanie pakietu warstw bitumicznych. Zakres robót obejmie również budowę i przebudowę istniejących ciągów pieszo-rowerowych, budowę ścieżki rowerowej/ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych, przebudowę skrzyżowań z ulicami miejskimi i powiatowymi, przebudowę zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zostanie uporządkowane odwodnienie poprzez wymianę istniejących elementów kanalizacji deszczowej i udrożnienie rowów. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenie uliczne.

Termin realizacji zadania to 30 września 2019 r.

_____________________________________

*Fundusz Dróg Samorządowych to rządowy program realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego

więcej o funduszu: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

REKLAMA