Inwestycje/Biznes

JEST ZAMÓWIENIE NA PROJEKT 35 NOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH W OSTRÓDZIE

REKLAMA

Urząd Miasta Ostróda ogłosił zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej wiat przystankowych wraz z opisem, rysunkami i kalkulacją cenową.

Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca wykona projekt wiat na podstawie złożonej koncepcji.

Liczba wiat przewidzianych do realizacji w wariancie podstawowym wynosi 35 sztuk.

Nowe wiaty powstaną / zostaną wymienione w następujących miejscach

 1. ul. Mickiewicza – Zamek
 2. ul. Mickiewicza – SMS Ostróda
 3. ul. Mickiewicza – Młyn
 4. ul. Olsztyńska – MOPS
 5. ul. Jana Pawła II – Galeria
 6. ul. Czarnieckiego – Pasaż
 7. ul. Czarnieckiego – przychodnia
 8. ul. Czarnieckiego – Blaszak
 9. ul. Chrobrego – przedszkole
 10. ul. 21 Stycznia – Chopina
 11. ul. 21 Styczna – pętla
 12. ul. 21 Stycznia – SP1
 13. ul. Czarnieckiego – Kętrzyńskiego
 14. ul. Chrobrego – Piastowska
 15. ul. Grunwaldzka – Kaufland
 16. ul. Grunwaldzka – Kilińskiego
 17. ul. Grunwaldzka – LO
 18. ul. 11 Listopada – Batorego
 19. ul. 11 Listopada – pętla PKP
 20. 11 Listopada – WSO
 21. os. Młodych
 22. ul. Graniczna
 23. ul. Szosa Elbląska – Mrongowiusza
 24. ul. Plebiscytowa – Kochanowskiego
 25. ul. Plebiscytowa – Andersa
 26. ul. Plebiscytowa – Olsztyńska
 27. ul. Mickiewicza – Stapińskiego
 28. ul. Parkowa
 29. ul. Słowackiego – PKP
 30. ul. Grunwaldzka – ośrodek
 31. ul. Plebiscytowa – klon
 32. ul. 11 Listopada – przepompownia
 33. ul. Grunwaldzka – Biedronka
 34. ul. 11 Listopada – Jaracza
 35. ul. Mickiewicza – Poczta

Szczegóły zamówienia: 

Ze względu na różnorodność miejsc, w których będą zlokalizowane wiaty – ich lokalizacji, powierzchni,
natężenia ruchu i potencjalnej funkcjonalności dodatkowej stosuje się cztery warianty:

 wariant S o długości 2,75 m – 3 m 5 szt.
 wariant M o długości 3,75 m – 4 m 14 szt.
 wariant L o długości 4,5 m – 4,75 m 7 szt.
 wariant XL o długości 5,5m – 5,75 m 9 szt.
 głębokość wiat w każdym wariancie 100 – 140 cm

Projekt musi uwzględniać konieczność udzielenia przez producenta gwarancji na całą wiatę, tj. minimum 5
lat na szczelność dachu, minimum 10 lat na zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi (w tym
zabezpieczenie antykorozyjne), minimum 10 lat na dostępność elementów mogących podlegać wymianie.
Projekt powinien uwzględniać koszt budowy wszystkich 35 wiat w wariancie podstawowym, w ilościach
podanych w pkt. 3, na poziomie nie większym niż łącznie 525 000 zł brutto.

WARIANT PODSTAWOWY – ELEMENTY I FUNKCJONALNOŚCI OBOWIĄZKOWE (WYMAGANE);
zakres, który będzie zrealizowany w latach 2020-2021

1. Wiata przystankowa powinna zapewniać osłonę przed opadami oraz wiatrem.

2. Wiata musi zawierać siedziska wykonane z trwałego materiału dla liczby osób odpowiedniej w zależności od
wielkości wiaty. Minimalna liczba miejsc siedzących w wiacie o najmniejszych wymiarach wynosi 4.

3. Wiata przystankowa powinna zawierać miejsce dla minimum jednego wózka inwalidzkiego lub wózka
dziecięcego.

4. Wiata musi zawierać panel do zawieszenia rozkładów jazdy w wersji papierowej o wielkości umożliwiającej
zamieszczenie min. 3 kartek formatu A4. Możliwe (nieobowiązkowe) jest zaprojektowanie widoczności
rozkładu z dwóch stron, tj. wewnątrz i na zewnątrz wiaty od strony bocznej.

5. Wiata musi uwzględniać miejsce na umieszczenie nazwy przystanku na froncie i boku.

6. Wiata powinna zawierać gablotę lub inną formę umożliwiającą zamieszczenie plakatów informacyjnych,
reklamowych, promocyjnych, przy czym w tym samym miejscu może być przewidziane miejsce na
zamieszczenie rozkładów jazdy w wersji papierowej. Jednocześnie miejsce to powinno być skonstruowane
w taki sposób, by nie dopuścić do samowolnego zdjęcia umieszczonych tam materiałów lub uszkodzenia w
wyniku czynników atmosferycznych.

7. Dach wiaty musi zapewniać odpowiednie odprowadzenie wody opadowej i roztopowej poza wiatę.

8. Materiał konstrukcji wiaty, w szczególności dach, ściany, słupy, siedziska powinny być odporne na korozję
lub inne zniszczenia w wyniku czynników atmosferycznych, a jego konserwacja powinna być możliwa z
zastosowaniem standardowych i powszechnie dostępnych metod, materiałów i narzędzi. Dodatkowo
materiał konstrukcji wiaty powinien być łatwy w utrzymaniu w czystości za pomocą standardowych i
powszechnie dostępnych środków czystości i metod czyszczenia.

9. Wiata musi cechować się możliwie największą odpornością na akty wandalizmu oraz łatwością wymiany
poszczególnych elementów/części wiaty przez operatora. Jednocześnie dostępność elementów/części
powinna być powszechna, a koszt powinien być możliwie niewielki.

10. W przypadku zaproponowania niestandardowych elementów, autor nieodpłatnie udostępni ich szczegółową
specyfikację, dokumentację projektową i wykonawczą, aby umożliwić ich ewentualną wymianę we własnym
zakresie.

11. Konstrukcja wiaty musi uwzględniać miejsce na rozprowadzenie odpowiedniego okablowania sieciowego
oraz zasilającego („kanał kablowy”) dla funkcjonalności opisanych w części C i D.

12. Wiata musi posiadać miejsce na kosz na śmieci, przy czym kosz powinien być zadaszony lub w inny sposób
zabezpieczony przed umieszczeniem dużych przedmiotów.

13. Styl, bryła i kolorystyka wiaty nie są narzucone i zależą od pomysłu autora projektu. Jednocześnie
Zamawiający oczekuje, by wiata:
 nie odbiegała ekstremalnie od istniejącej architektury miejskiej
 nawiązywała kolorystyką do nowozakupionych autobusów miejskich (szarość, zieleń, czerń) lub barw
herbu Miasta Ostróda (czerwony, zielony, biały, czarny); jednocześnie dopuszcza się zastosowanie
innej kolorystyki, jeżeli podniesie to atrakcyjność wizualną wiaty oraz zapewni odpowiedni poziom
ergonomiczności
 była atrakcyjna wizualnie i różniła się od wiat istniejących aktualnie

14. Wyklucza się użycie szkła akrylowego oraz poliwęglanu.

C. ELEMENTY I FUNKCJONALNOŚCI OBOWIĄZKOWE (WYMAGANE) W PROJEKCIE,
lecz do zrealizowania w przyszłości jako rozbudowa funkcjonalności

1. Wiata musi posiadać miejsce umożliwiające umieszczenie w przyszłości monitora lub innego nośnika
elektronicznego o przekątnej min. 55 cali.

2. Konstrukcja wiaty musi uwzględniać możliwość przyszłego montażu panelu fotowoltaicznego oraz systemu
baterii lub innego odnawialnego źródła energii.

3. Konstrukcja wiaty musi uwzględniać możliwość przyszłego montażu oświetlenia energooszczędnego.

4. Konstrukcja wiaty musi uwzględniać możliwość przyszłego montażu kamery monitoringu w takim miejscu,
by zasięg kamery obejmował min. wnętrze oraz miejsce, w którym pasażerowie wsiadają/wysiadają do/z
autobusu.

5. Konstrukcja wiaty musi uwzględniać możliwość przyszłego montażu głośników,

6. Konstrukcja musi uwzględniać miejsce na montaż odpowiednich urządzeń zasilających lub innych
niezbędnych dla w/w dodatkowych funkcjonalnościach także miejsce dla routera wifi w odpowiednio
zabezpieczonej i zaizolowanej “skrzyni” oraz miejsce na rozprowadzenie odpowiedniego okablowania
zasilającego i sieciowego. Dostęp do tych elementów (“skrzyni” i “kanału kablowego”) powinien być
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, jednocześnie umożliwiać dostęp dla pracowników
operatora lub serwisu

7. Konstrukcja musi uwzględniać możliwość podłączenia do zewnętrznego zasilania z sieci elektrycznej oraz
internetowej i zawierać odpowiednie otwory do ich wprowadzenia do wiaty z poziomu poniżej gruntu.

D. DODATKOWE ELEMENTY I FUNKCJE, KTÓRE MOGĄ ZNALEŹĆ SIĘ W PROJEKCIE WIATY

a) miejsce na miskę na wodę dla psa i kota

b) miejsce na książki, gazety, zabawki itp. – miejsce powinno być zabezpieczone przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi – celem jest zapewnienie możliwości użycia podczas oczekiwania
na autobus

c) element bezpiecznej zabawy dla dzieci, młodzieży, np. ścianka sensoryczna lub inne elementy – celem
jest zapewnienie możliwości użycia podczas oczekiwania na autobus

d) miejsce na apteczkę lub inne urządzenia medyczne

e) miejsce na wystawienie ulotek lub ankiet

f) różna lub sterowana wysokość siedzisk – w zależności od wzrostu i potrzeb osób korzystających

g) zieleń (żywe rośliny)

h) urządzenie do uzyskania energii elektrycznej za pomocą siły mięśni, np. rowerek, korba – energia
wykorzystywana do zasilania do wyposażenia przystanku

i) stolik

j) stojak na rower/-y

k) punkt ładowania urządzeń elektronicznych

l) możliwość rozbudowy wiaty

m) inne

Termin składania ofert mija 28 listopada.
Termin realizacji to 60 dni od dnia podpisania umowy.

REKLAMA

REKLAMA