Inwestycje/Biznes

JEST ZAMÓWIENIE NA PRZEBUDOWĘ TRYBUN ZIEMNYCH NA PLAŻY NAD JEZIOREM SAJMINO

Miasto Ostróda poinformowało o zamówieniu na przebudowę trybun ziemnych na plaży nad Jeziorem Sajmino w Ostródzie.

Termin składania ofert to 2 czerwca, zaś termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

Projekt przewiduje przebudowę trybun – wymianę istniejących ławek oraz wykonanej z desek ścianki oporowej na nowe ławki umożliwiające użytkowanie przez 150 osób ( miejsca siedzące) i ścianki oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Projektuje się wymianę trybun na nowe – ławki betonowe bez oparcia do wkopania oraz ukształtowanie terenu z wykonaniem tarasów pod ławki trybun. 

Trybuny, w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania zaprojektowano z ławek z możliwością demontażu siedzisk i ich zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi na okres zimowy.

W sumie mają być 2 rzędy po 19 ławek, łącznie na 150 osób. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

REKLAMA