Inwestycje/Biznes

ŁUKTA: POWSTANIE NOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

REKLAMA

Rozpoczyna się budowa nowej oczyszczalni ścieków w Łukcie. W obecności władz gminnych, Prezes ZGK podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Oficjalne przekazanie placu budowy – rozpoczęcie prac, nastąpi już jutro. 

Dobre wieści napłynęły z Łukty. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. – Dariusz Struk, podpisał umowę na budowę nowej oczyszczalni z wykonawcą inwestycji, firmą Przem-Gri Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Andrzeja Chomańskiego oraz Sylweriusza Knysiaka – Wiceprezesa.  

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w budynku Urzędu Gminy przy udziale: Wójta Gminy Łukta – Roberta Malinowskiego oraz pracowników urzędu.  

 O potrzebie budowy nowej oczyszczalni w Łukcie mówiło się już od dawna. Uwagę na to zwracały instytucje powołane do ochrony środowiska, organizacje ekologiczne, mieszkańcy i przedsiębiorcy. Zaniechania poprzednich lat doprowadziły do sytuacji, w której obecnie wykorzystywany obiekt pracuje ponad swoje możliwości, stanowiąc przy tym poważne zagrożenie dla środowiska – rzeki Łukta (potocznie: Łukcianki), a także pozostaje hamulcem dla dalszego rozwoju gminy.  

Ilość dostarczanych ścieków – niejednokrotnie – przekraczająca wydajność oczyszczalni, nie pozwala na lokalizowanie w Łukcie nowych przedsiębiorstw czy zwiększanie mocy produkcyjnych już istniejących bez szkody dla środowiska naturalnego. 

Nowa oczyszczalnia o wydajności 1400 mna dobę, te problemy rozwiąże. Dodatkowo zostanie wybudowana w technologii, pozwalającej na jej dalszą rozbudowę w miarę wzrastających potrzeb gminy. 

Wartość projektu “Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie” to 21 437 874,88 zł brutto. Na ten cel ZGK w Łukcie pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8 766 574,82 zł oraz 8 750 891,75 zł pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW w Olsztynie.  

Przekazanie placu budowy nastąpi 17 lipca 2019 r. Zakończenie prac planowane jest na 30 października 2020 r. 

REKLAMA