Inwestycje/Biznes

ODSŁONIĘTO ODNOWIONĄ TABLICĘ POŚWIĘCONĄ URODZONEMU W OSTRÓDZIE PAULOWI DAHLKE’MU

REKLAMA

Dziś, w piątek 24 stycznia, w parku przy pasażu, w przeddzień 155-tej rocznicy urodzin w Ostródzie Paula Dahlke’go odsłonięto odnowioną tablice pamiątkową poświęconą tej niezwykłej osobie – lekarzowi, homeopacie, pisarzowi, założycielowi pierwszego Domu Buddyjskiego w Europie.

Na uroczystości obecna była Zastępca Burmistrza Agnieszka Majewska-Pawełko, która po kilku słowach wprowadzenia poprosiła o zabranie głosu przedstawicieli ostródzkich przewodników – inicjatorów upamiętnienia urodzonej w Ostródzie i znanej w całej Europie postaci.

Piotr Lisowski i Jan Żebrowski, przypomnieli sylwetkę Dahlke’o, jego działalnośc i filozofię, którą starał się wprowadzić w życie. Henryk Hoch dziękował Miastu Ostróda i ostródzkim przewodnikom za upamiętnienie kolejnej osoby, która pochodziła z Ostródy.

W 2015 roku z inicjatywy Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników powstała tablica pamiątkowa poświęcona Dahlke’mu. Od dziś odnowioną możemy oglądać ponownie w parku przy pasażu, jednak usytuowana została w nowym miejscu.

Urodzony 25 stycznia 1865 roku w Ostródzie Dr. Dahlke był jednym z lekarzy, którzy praktykowali nie tylko rutynowo. Był prawdziwym uzdrowicielem, w swoich czasach był nazywany nawet „wybitnym uzdrowicielem”. Koncentrował się na leczeniu homeopatycznym.

Szybko zyskał sobie dobrą opinię, dzięki swojemu niezwykłemu sukcesowi, który stał się znany w całych Prusach. Ale Dahlke był zdecydowanie zbyt aktywny, by koncentrować się tylko na praktyce lekarskiej.

Wyciągnęło go to poza granice znanych wtedy światów myśli, wykraczając poza jego działalność zawodową. To dzięki swoim niezwykłym wysiłkom jako doktora wykazywał głębokie poczucie aktualności (rzeczywistości), dla rzeczy „takimi, jakie są naprawdę”.

Podczas podróży do Azji zetknął się z buddyzmem. Dr Dahlke przeniknął obszary poza medycyną, religijnymi ideami Azji Wschodniej i wreszcie naukami Buddy. Pisma Schopenhauera wywarły pierwszy wpływ, ale wkrótce wyrósł z nich poprzez ciągłe badania i pytania. Jego tłumaczenia filozofii Buddy są bardzo proste i aktualne do dziś.

Chęć ambicji zdobywania , pragnienie bycia kimś określonym. chęć poczucia się kimś ważnym, na przykład dzięki próbom naprawienia świata – to wiele cech, z którymi współcześni ludzie nie dają sobie rady.

Dahlke namawiał do rozumienia rzeczy takimi, jakimi są. Kiedy tylko przyznamy, że istnieje pomieszanie, gniew lub złość, to uczciwa refleksja nad prawdziwym stanem rzeczy powoduje, że utarte przypuszczenia zanikają lub przynajmniej przestajemy je brać pod uwagę. Nie starajcie się więc chwytać tych rzeczy jakby były osobistymi wadami, lecz kontemplujcie te uwarunkowania jako nietrwałe, niedające satysfakcji i pozbawione istoty – wynika z myśli Dahlke’go.

Warto się nad tym zastanowić przechodząc obok tablicy pamiątkowej tego wybitnego ostródzianina.

REKLAMA