Inwestycje/Biznes

Ostróda: NOWA RADA NADZORCZA W SZPITALU

REKLAMA

Zarząd Powiatu 27 czerwca podjął decyzję o zmianie dwóch członków w trzyosobowej radzie nadzorczej ostródzkiego szpitala. Z pracą pożegnali się Cezary Wawrzyński i Barłomiej Wasilewski. Ich miejsce zajęli Józef Dziki i Jacek Dudzin.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, miniony czwartek był dla Bartłomieja Wasilewskiego oraz Cezarego Wawrzyńskiego ostatnim dniem pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie – Spółka Akcyjna. Zarząd Powiatu¹)podziękował obu panom za współpracę, a w ich miejsce powołał Józefa Dzikiego i Jacka Dudzina.
Józef Dziki będzię łączył zasiadanie w radzie nadzorczej ostródzkiego szpitala z pełnioną od ponad 20 lat funkcją przewodniczacego struktur warmińsko-mazurskiego regionu Solidarności. Jacek Dudzin natomiast w obecnej kadencji jest Przewodniczącym Rady Miasta w Ostródzie. Trzecim członkiem rady nadzorczej, pełniącym tę funkcję od kilku lat, jest Prezes ZUOK Rudno – Leszek Rochowicz.

REKLAMA