Inwestycje/Biznes

POCZĄTEK PRAC NA ZMIANĄ PLANU I WJAZDU Z UL. GRUNWALDZKIEJ W PIASTOWSKĄ

Radni na dzisiejszej sesji na wniosek Burmistrza Miasta Ostróda przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda dla terenu położonego przy ul. Piastowskiej i Grunwaldzkiej. Chodzi o kontrowersyjny teren wjazdu z ul. Grunwaldzkiej na ul. Piastowską w pobliżu firmy Autocentrum.

Teren należy do Miasta Ostróda. W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, ze celem sporządzenia miejscowego planu jest uregulowanie odcinka drogi, łączącego ul. Grunwaldzką i Piastowską. Takie rozwiązanie umożliwi budowę odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ul. Piastowskiej i bezpośredni zjazd z ul Grunwaldzkiej w Piastowską.

W obecnie obowiązującym planie miejscowym obszar ten jest przeznaczony na cele zieleni izolacyjnej.

Cieszę się, że wyszedł Pan Burmistrz z tą uchwałą. (…) Podjęcie pracy nad zmianą planu pozwoli uregulować sytuację po myśli większości mieszkańców. Nie można jednak też zapominać, ze są osoby które myślą inaczej i to jest praca do wykonania podczas konsultacji społecznych. Tu nie chodzi o to, by ktoś się czuł wygrany albo przegrany. Trzeba uwzględnić też obawy mieszkańców, którzy tam mieszkają. Przecież są różnego rodzaju rozwiązania, jest zieleń izolacyjna, powinny być przeprowadzone mediacje. To jest rozwiązanie na wiele lat. To jest duże osiedle i większość jest zadowolona, ze będzie mogła wjeżdżać w tym miejscu. Natomiast są też mieszkańcy, którzy mają swoje obawy i one są słuszne. Należy też wyjść naprzeciw ich postulatom. To się da pogodzić, tylko trzeba nad tym popracować z mieszkańcami. – powiedział podczas krótkiej dyskusji radny Mariusz Bojarowski

REKLAMA