Inwestycje/Biznes

PTASIA GRYPA W POWIECIE – STREFY ZAGROŻENIA W GMINACH GRUNWALD I DĄBRÓWNO

REKLAMA

Jest rozporządzenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego w sprawie utworzenia specjalnej strefy zagrożenia, w związku z wykryciem na terenie gminy Grunwald „ptasiej grypy”.

Obszar, tak zwany zapowietrzony, obejmujący odległość 3 kilometrów od miejsca wystąpienia wirusa obejmuje gminę Grunwald a dokładnie miejscowości Zybułtowo, Góry Lubiańskie, Lubian, Mielno i Stębark.

Obszar zagrożony czyli strefa 7 kilometrów to miejscowości w gminie Grunwald i Dąbrówno: Dylewko, Dąbrowo, Frygnowo, Grabiczki, Gierzwałd, Grunwald, Kiersztanowo, Kitnowo, Korsztyn, Lipowa Góra, Lubianek, Łącko, Łodwigowo, Marcinkowo, Omin, Pacółtowo, Pacółtówko, Rzepki, Tymawa, Ulnowo, Wróble, Zapieka. W gminie Dąbrówno są to Gardyny, Łogdowo, Osiekowo, Ostrowite, Samin, Saminek.

Na obszarze “zapowietrzonym zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków
utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw, z wyłączeniem prywatnych
dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało
pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane
i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego
lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym
nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

Nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub
w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu
lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które
mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego
wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw
utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego
wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem
pomieszczeń mieszkalnych;
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej
zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie.
6) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych
oraz parkingach trwałych tablic z napisem: ,,UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in, przemieszczania drobiu i innych ptaków, jaj a także  mięsa do rzeźni poz obszar, organizowania wystaw, wyprowadzania z gospodarstwa nie tylko ptaków, ale też ssaków bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nakazuje m.in. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego (no. wyłożenie mat dezynfekcyjnych, odkażanie rąk i obuwia po wyjściu z kurnika), odkażanie środków służących do transportu ptaków, prowadzenie wykazu osób wchodzących do i wychodzących z gospodarstwa.

Przed wjazdem na teren gmin Grunwald i Dąbrówno zostaną ustawione specjalne żółte tablice ostrzegawcze identyczne jak 2 miesiące temu przed wjazdem do Ostródy.

REKLAMA