Inwestycje/Biznes

SPRAWA BRAKU OŚWIETLENIA NIEKTÓRYCH OSTRÓDZKICH ULIC TRAFIŁA NA POLICJĘ I DO PROKURATURY

Jest podejrzenie, że brak oświetlenia na niektórych ostródzkich ulicach to celowe działanie wandali. Władze miasta mają zdjęcia skrzynek, w których znajdują się urządzenia do sterowania ulicznymi lampami, a które ewidentnie zostały naruszone przez osoby nieupoważnione.

Od kilku dni, na niektórych ulicach Ostródy panuje ciemność. Uliczne lampy się nie świecą a mieszkańcy nie wiedzą co się dzieje. Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak wyjaśnia, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest zniszczenie niektórych skrzynek “elektrycznych”, które sterują oświetleniem.

– Zgłosiliśmy na policję próbę wandalizmu – mówił na spotkaniu z radnymi burmistrz Zbigniew Michalak. – Oficjalne, na piśmie, zgłoszenie zostanie niezwłocznie dostarczone do Komendy Powiatowej Policji. Będzie to zgłoszenie z załączonymi zdjęciami zniszczonych skrzynek. Na przykład na ulicy Piastowskiej ktoś wyjął kable i bezpieczniki. Tę sprawę zgłosimy też do prokuratury.

Jak sprawdziliśmy, pisemne zawiadomienie już wpłyneło. Tera policja ykonuje czynności w kierunku art. 254a k.k., mówiący o zamachu na urządzenia infrastruktury.

art. 254a k.k. – “Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od 6 mięsięcy do lat 8”

Podobna sytuacja jak na ulicy Piastowskiej miała miejsce na Jana III Sobieskiego. Tam też ktoś ingerował w specjalne skrzynki ze sprzętem elektrycznym. Nie wiadomo, czy ma to związek z nowym przetargiem na bieżące utrzymanie oświetlenia. Przetarg jest w trakcie rozstrzygania. Ponad to burmistrz Zbigniew Michalak zapowiedział inwentaryzację całej instalacji elektrycznej miasta, bo według niego do tej pory było to robione cyt. niechlujnie.

– Tylko ulica Plebiscytowa ma nowoczesną instalację i nowoczesne oświetlenie – mówi burmistrz Zbigniew Michalak. – Reszta jest zrobiona prowizorycznie, na przykład powinny być trzy fazy, jest tylko jedna, wszystko jest mostkowane, wszystko jest zrobione na jedno zabezpieczenie.

REKLAMA