Inwestycje/Biznes

STADION CZY AUTODROM – POZNALIŚMY TERMINY I SZCZEGÓŁY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

REKLAMA

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Miasto Ostróda przedstawiło szczegóły dotyczące konsultacji społecznych na temat przyszłego miejsca festiwalowego. Każdy będzie mógł poznać plusy i minusy poszczególnych lokalizacji, koszty przygotowania infrastruktury, korzyści płynące z wyboru danego miejsca. Każdy też będzie mógł wyrazić swoje zdanie – pierwsza ankieta zbierająca opinie już ruszyła.

Jak możemy przeczytać na fanpagu Miasta Ostróda:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji festiwali w Ostródzie. Cały proces potrwa do 17-go marca 2020 r. i składa się z kilku faz:

 w pierwszej kolejności zbieramy Wasze opinie, czyli jakie są PLUSy i MINUSy dwóch lokalizacji – formularz online dostępny tu https://www.interankiety.pl/a/infrastrukturafestiwalowaopin…
Formularz do wypełnienia w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie wskazanej poniżej oraz w Puncie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. Wyniki badania online są dostępne na bieżąco: po wypełnieniu ankiety lub na stronie https://www.interankiety.pl/interwyniki/2PLDwNmP. Formularz wypełniamy jeden raz.

następnie:
 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ul. 3-go Maja i okolic: 11.03.2020*, godz. 16:30, stadion – sala konferencyjna
 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami całego miasta: 12.03.2020*, godz. 18:00, zamek – sala reprezentacyjna
 badanie ankietowe dotyczące wariantów, potrzeb, oczekiwań, propozycji; start badania 03.03.2020 r.
 panel obywatelski, czyli przedstawienie stanowisk stron, w tym urzędu, mieszkańców, organizatorów festiwali, ekspertów budowlanych: 16.03.2020*, godz. 16:00, Urząd Miejski w Ostródzie – sala sesyjna

Konsultacjom podlegają dwie lokalizacje:
📍 LOKALIZACJA 1 – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. 3-go Maja w Ostródzie
📍 LOKALIZACJA 2 – autodrom przy kotłowni MPEC, ul. Demokracji

Podczas konsultacji zostaną przedstawione czynniki warunkujące realizację inwestycji dla obu lokalizacji, w tym:

 koszty przygotowania infrastruktury, by mogły się tam odbywać festiwale (przygotowanie terenu, doprowadzenie mediów, energii itp.)
 koszty utrzymania infrastruktury przez osiem lat (3 lata projektu + 5 lat trwałości)
 koszty organizacji imprez (ogrodzenie terenu, zapewnienie ochrony itp.)
 możliwości zapewnienia dojazdu, w tym dla ciężkiego sprzętu (scena, nagłośnienie itp.)
 dostępność zaplecza noclegowego i gastronomicznego
 dostępność parkingów
 koszty i korzyści obecności festiwalowiczów w mieście lub na jego obrzeżach (noclegi, handel, bezpieczeństwo, czystość, komunikacja, korzystanie z infrastruktury i atrakcji miejskich itp.)
 uciążliwość wynikająca z hałasu
 możliwość wykorzystania miejsca na potrzeby innych wydarzeń masowych
 gotowość techniczna do realizacji przedsięwzięcia (dokumentacja techniczna, pozwolenia, środki w budżecie, Miasta, czas realizacji)

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Ostródy. Po zakończeniu zostanie sporządzony i opublikowany raport. Szczegóły i bieżące informacje na temat konsultacji znajdują się na stronie http://www.ostroda.pl/badania_i_…/infrastruktura_festiwalowa

Zapraszamy do aktywnego włączenia się i udziału 😀

* terminy zostaną ostatecznie potwierdzone na min. siedem dni przed spotkaniem; możliwa jest także zmiana terminu.

REKLAMA