Inwestycje/Biznes

STRAŻACY Z POWIATU OSTRÓDZKIEGO PODSUMOWALI ROK 2019

REKLAMA

Dziś w sali „Ognik” w ostródzkiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca 2019 rok.

Po przywitaniu zaproszonych gości komendant bryg. Tomasz Ostrowski przedstawił najważniejsze zagadnienia, problemy, potrzeby i kierunki zeszłorocznych działań, a także plany na 2020 rok. Podkreślił dobrą współpracę z samorządami powiatu i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które znacznie podwyższyły swoją zdolność wyjazdową.

Dzięki pomocy samorządu Morąga udało się zakupić poduszki pneumatyczne, a samorządy Miasta Ostróda, Gminy Ostróda i Powiatu Ostródzkiego solidarnie dołożyły do zakupu nowego wozu rozpoznawczo-ratowniczego, który w grudniu został wprowadzony do podziału bojowego. W tym roku planowany jest zakup kolejnych dwóch samochodów.

We wrześniu zeszłego roku uruchomiono salę „Ognik”, w której prowadzone są akcje edukacyjne dla dzieci związane z profilaktyka przeciwpożarową. Przez kilka miesięcy jej funkcjonowania przewinęło się już 48 grup dzieci i młodzieży – w sumie ponad 1000 osób z zachwytem opuszczających zajęcia.

W Morągu strażacy w jednym z pomieszczeń przy użyciu palet i zbędnych materiałów wykonali tor przeszkód, w którym w zadymieniu i labiryntach mogą ćwiczyć swoje umiejętności.

Praca strażaków to nie tylko akcje gaśniczo-ratownicze, ale także kontrole. W zeszłym rok było ich znacznie więcej, niż zakładał plan.

Ważnym wydarzeniem dla ostródzkich strażaków był majowy jubileusz 70-lecia Pożarnictwa w Powiecie Ostródzkim połączony z Wojewódzkim Dniem Strażaka, podczas którego nadano jednostce sztandar.

Aktualnie w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest 90 strażaków. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii w województwie przyjęto do podziału bojowego kobietę.

Jako kolejny głos zabrał Zastępca Komendanta kpt. Rafał Napiórkowski, który przedstawił garść danych statystycznych.

W 2019 roku na terenie Powiatu Ostródzkiego odnotowano 1579 zdarzeń – porównaniu do 2018 roku oznacza to wzrost o ponad 25%. To największa ilość zdarzeń, która została odnotowana na terenie powiatu od 2010 roku. Najwięcej było interwencji związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Zwiększyła się także liczba pożarów – w zeszłym roku było ich 583. Odnotowano też aż 148 fałszywych alarmów.

Wzrost zdarzeń w porównaniu do roku wcześniejszego odnotowano w Gminach Ostróda, Morąg i Dąrówno, znaczący spadek interwencji odnotowano natomiast w samej Ostródzie.

W zeszłym roku strażacy odnotowali 21 ofiar śmiertelnych, z tego: 7 osób zginęło w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, 6 w wyniku zdarzeń na obszarach wodnych, 6 zmarłych odnaleziono po otwarciu mieszkania, 1 osoba poniosła śmierć w wyniku pożaru i 1 osoba zginęła w wypadku lotniczym.

Największa ilość rannych odnotowywana jest w przypadku wypadków drogowych, które stanowiły 13% wszystkich interwencji. W 2019 roku rannych zostało 138 osób.

Do najtragiczniejszych i największych pożarów w 2019 roku należały: pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zabłociu 11 lutego, w którym śmierć poniosła jedna osoba, pożar dwóch dworków – w Bieniaszach i Soplach oraz w gospodarstwa w Liwie.

Zeszły rok obfitował w wiele różnorodnych szkoleń dla strażaków ochotników oraz w sukcesy sportowe przedstawicieli ostródzkiej komendy.

Na zakończenie odprawy głos zabrali zaproszeni goście.

My ze swej strony życzymy wszystkim strażakom w 2020 roku tyle samo powrotów w pełnym składzie co wyjazdów do interwencji.

REKLAMA