Inwestycje/Biznes

OSTRÓDZKI SZPITAL Z DODATKOWYMI PIENIĘDZMI Z NFZ

REKLAMA

15 MLN ZŁOTYCH DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA OTRZYMAŁY SZPITALE Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. WŚRÓD DOKAPITALIZOWANYCH OŚRODKÓW ZNALAZŁA SIĘ PLACÓWKA Z OSTRÓDY. 

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

Szpital Miasto

Pierwotna wartość ryczałtu na 2019 r.

(tys. zł)

Wzrost do 1 lipca (tys. zł) Wzrost od 1 października

(tys. zł)

Łączny wzrost w 2019 (tys. zł)
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE OSTRÓDA 24 695,97 742,96 763,17 1 506,13

źródło: https://www.gov.pl/

EM

REKLAMA