Samorząd

KAZIMIERZ WOSIEK, WIELOLETNI DYREKTOR MOPS, PRZESZEDŁ NA EMERYTURĘ

W miniony piątek 27 września ostatni raz jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej swoją służbę dla Ostródy zakończył Pan Kazimierz Wosiek. Przeszedł on na zasłużoną emeryturę.

REKLAMA

Jak możemy przeczytać na fanpagu Miasta Ostróda:

Człowiek o niezwykłej wrażliwości i olbrzymiej empatii. Społecznik, działacz, aktywny obywatel świata. Posiadacz samych pięknych kart w życiorysie. Profesjonalista, niezwykle zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności.

Był doskonałym szefem, kolegą i współpracownikiem przez ponad 20 lat, dokładnie od 1 kwietnia 1998 roku.

Panie Dyrektorze, jeszcze raz, jako wszyscy pracownicy samorządowi Gminy Miejskiej Ostróda, serdecznie dziękujemy za Pańską merytoryczną, profesjonalną i niezwykle serdeczną współpracę. Życzymy aktywnego odpoczynku oraz realizacji wszystkich celów i zamierzeń na czas działalności pozazawodowej 

Źródło: Miasto Ostróda