Kultura

KOLEJNE SZKOŁY Z POWIATU OSTRÓDZKIEGO NA LIŚCIE UCZĄCYCH ZDALNIE BĄDŹ HYBRYDOWO

Urząd Wojewódzki Warmińsko-Mazurski podał aktualna (na 16 października) listę szkół w województwie pracujących zdalnie bądź hybrydowo.Kilka placówek z powiatu ostródzkiego wróciło do pracy stacjonarnej. Do tych, które pracują zdalnie bądź hybrydowo doszły: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie i Szkoła Podstawowa w Idzbarku (Gmina Ostróda).

REKLAMA

Od poniedziałku 19 października do nauki stacjonarnej powinny wrócić znajdujące się jeszcze na liście Szkoły Podstawowe nr 3 w Ostródzie oraz w Łącznie (Gmina Morąg)

Lista placówek w województwie uczących zdalnie bądź hybrydowo (stan na 16 X)

• Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie
• Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu
• Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie
• Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie
• Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie
• Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Działdowie
• Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim
• Szkoła Podstawowa im. Witolda Pileckiego w Łącznie
• Zespół Szkół nr 1 w Działdowie
• Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim
• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
• II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. I. Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim
• Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie
• Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
• Szkoła Podstawowa w Płoskini
• Szkoła podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie
• Przedszkole Miejskie nr 1 w Ostródzie
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Bartoszycach
• Szkoła Podstawowa w Gromie
• Szkoła Podstawowa w Woźnicach
• Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach
• Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie
• Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie
• Przedszkole Miejskie nr 2 w Iławie
• Szkoła Podstawowa w Idzbarku
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
• Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
• Zespół szkolno-Przedszkolny w Waplewie
• Szkoła Podstawowa w Uzdowie
• Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
• Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
• Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii
• Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach
• Przedszkole Samorządowe w Rynie
• Społeczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tylicach
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
• Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie
• Przedszkole nr 13 w Elblągu