Ludzie

KORONAWIRUS W OSTRÓDZKIM ROLNIKU! 9 KLAS PRZECHODZI NA ZDALNE NAUCZANIE!

Dziś dyrekcja Zespołu Szkól Rolniczych im. Wincentego Witosa poinformowała o przejściu szkoły w tryb nauczania hybrydowego w związku z zakażeniem wirusem Sars CoV-2 jednej z nauczycielek szkoły. Zarządzenie w tej sprawie wydał Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie Andrzej Matusiak.

REKLAMA

Poniżej przedstawiamy zarządzenie dyrektora szkoły:

ZARZĄDZENIE nr 36 /2020
W związku z zakażeniem wirusem SARS CoV-2 nauczycielki Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, po uzgodnieniu z właściwymi organami, wprowadzam nauczanie hybrydowe w okresie od 21.09.2020 do 25.09.2020 r.
W następujących klasach nauczanie odbywa się zdalnie:
I TM5l
I TPS 5l
II TM5L
II TMR5L
II TG5L
II TG4L
III TG4L
III TA4L
IV TA 4L
Pozostałe klasy odbywają nauczanie w systemie stacjonarnym.
Jednocześnie zobowiązuję uczniów i nauczycieli o stosowanie się do następujących zaleceń :
• przemieszczanie się po szkole w ciągach komunikacyjnych w maseczkach lub przyłbicach oraz innych środkach ochrony osobistej,
• praca nauczyciela odbywa się przy biurku,
• uczniowie wywołani do tablicy muszą posiadać maseczki zasłaniające usta i nos.
Andrzej Matusiak – dyrektor Zespołu