Kronika 112

APELUJEMY – STOP POŻAROM TRAW!

Okres pożarów traw już się rozpoczął. Jak co roku w tym czasie ruszyła kampania edukacyjna MSWiA oraz PSP „Stop pożarom traw”.

Kampania ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Statystyki pokazują, że w 2019 roku doszło do blisko 56 tys. pożarów traw, co stanowiło aż 36,4% wszystkich pożarów. Rozpoczęcie kampanii przeciwko wypalaniu traw w marcu nie jest przypadkowe. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” działa strona internetowa:  www.stoppozaromtraw.pl  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę.

W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 10 osób. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i jego nagłej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania.

Wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.”STOP pożarom traw ziemia jest tylko jedna”!!!

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: KG PSP

REKLAMA