Kultura

CEZARY WAWRZYŃSKI NOWYM DYREKTOREM MUZEUM W OSTRÓDZIE

REKLAMA

Znamy nazwisko nowego dyrektora ostródzkiego Muzeum. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda na to stanowisko został powołany Cezary Wawrzyński.

Jak możemy m.in. przeczytać w zarządzeniu:

…po zasięgnięciu opinii Stowarzyszeń z terenu Gminy Miejskiej Ostróda oraz związków zawodowych Burmistrz Miasta Ostróda zarządza, co następuje:

Powołuje się Pana Cezarego Wawrzyńskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum w Ostródzie na czas określony 7 lat, tj. od dnia 4 marca 2020 r. do dnia 3 marca 2027 r.

Powołanie poprzedzone zostało zawarciem umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum w Ostródzie wraz z programem działania instytucji kultury tj. Muzeum w Ostródzie.

Cezary Wawrzyński jest znany wielu ostródzianom jako miłośnik i znawca Kanału Elbląskiego i jeden z inicjatorów oraz wielki orędownik wpisania tegoż kanału na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Cezary Wawrzyński jest także autorem książek nie tylko o naszym kanale. Pełnił też funkcję radnego powiatowego i miejskiego.

fot: red

REKLAMA