Kultura

KONSULTACJE NA TEMAT ZMIANY TRASY BIEGU MEMORIAŁOWEGO IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje dotyczące ustalenia nowej trasy biegu. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia o godzinie 18:00.

Miejscem spotkania będzie Hala OCSiR, przy ul. Kościuszki 22a, pokój nr 29 na 1. piętrze.

Spotkanie będzie bezpośrednio dotyczyć omówienia nowej trasy biegu memoriałowego na 10 km.

REKLAMA