Kultura

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTRÓDZIE I DOROTA BUGAJ Z PSONI NAGRODZENI

Nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznane zostały podczas uroczystej gali, która odbyła się w Olsztynie. Indywidualne nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są corocznie od 2001 roku pracownikom pomocy i integracji społecznej, a także aktywnym liderom organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 2014 roku przyznawane są również nagrody zespołowe – otrzymują je jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej czy organizacje pozarządowe.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Indywidualne wyróżnienie otrzymała Dorota Bugaj – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.

Nagroda zespołowa powędrowała do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Z wnioskiem o nagrody i wyróżnienia mogły wystąpić osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przede wszystkim za:

działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin czy wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

źródło i zdjęcia: warmia.mazury.pl

REKLAMA