Kultura

PERKOZY I ŁYSKI NA JEZIORZE SAJMINO (galeria zdjęć)

REKLAMA

Tydzień temu przedstawialiśmy Wam łabędziego modela z Jeziora Sajmino (ŁABĘDZI MODEL NA JEZIORZE SAJMINO) . Jednak udało nam się uchwycić na zdjęciach także inne gatunki ptaków pływające po jeziorze kajkowskim – w tym perkozy i łyski.

Ptaki te upodobały sobie szuwary w pobliżu brzegu, gdzie spokojnie mogą zakładać gniazda, lubią też wypływać na jezioro. Nie przeszkadzają im spacerujący wokół Jeziora Sajmino ludzie, korzystający z uroków wiosennej pogody.

Łyska zwyczajna – to wędrowny ptak wodny, w Polsce gnieździ się licznie w całym kraju poza najwyższymi partiami gór, zimuje na podgrzewanych, niezamarzających zbiornikach. Niegdyś bardzo powszechna – jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku na otwartych akwenach można było spotkać przynajmniej jedną parę gniazdujących łysek. Obecnie liczebności jej populacji (zarówno lęgowej, jak i zimującej) szybko się kurczą. Długość ciała to 37–42 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 70 cm, masa ciała 0,6–1,2 kg. Gniazdo znajdujące się na wodzie wśród roślin wodnych, na złamanych źdźbłach lub bezpośrednio na powierzchni, blisko otwartej wody, zakładane jest przez oboje rodziców.

Perkoz dwuczuby –  gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego, W Polsce najliczniejszy z krajowych perkozów. Jest równomiernie rozpowszechniony w całej Polsce, z wyjątkiem gór. Często spotykany na Pojezierzach, w Wielkopolsce oraz na Śląsku. Długość ciała to 46–61 cm, rozpiętość skrzydeł ok 80 cm, masa ciała zróżnicowana – od 0,6 do 1,50 kg. Gatunek aktywny w dzień, jednak podczas kojarzenia się par także nocą, podczas pełni księżyca. Poluje na ryby, może w tym celu zanurzyć się na głębokość nawet 30 metrów. Gniazdo zazwyczaj na wodzie w strefie rzadkich trzcin lub innych roślin wodnych wystających ponad powierzchnię. Gniazdo stanowi pływająca, zwykle jednak zakotwiczona sterta butwiejących roślin wodnych i błotnych. Buduje je para rodziców w pewnej odległości od gniazd sąsiednich osobników.

Perkoz dwuczuby jest w Polsce objęty gatunkowa ochrona ścisłą.

red, wikipedia

REKLAMA