Kultura

PRZYJĘTO EWIDENCJĘ ZABYTKÓW MIASTA OSTRÓDA – AKTUALNIE JEST W NIEJ 301 OBIEKTÓW

Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak wydał zarządzenie na temat przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda.

Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.

Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu lub włączeniu do niej obiektów i obszarów,
następować będzie zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla
wprowadzonych w Ewidencji zmian.

Aktualnie w ewidencji zabytków nieruchomych znajduje się 301 obiektów. Lista poniżej:

REKLAMA