Kultura

W MIŁOMŁYNIE POWSTANIE TĘŻNIA SOLANKOWA

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wsparcie ze środków unijnych projektów, których celem jest budowa infrastruktury uzdrowiskowej.

Dzięki temu będzie możliwe dofinansowanie projektu gminy Miłomłyn „Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną”, który dotychczas znajdował się na liście rezerwowej.

Koszt przedsięwzięcia to 4,3 mln zł, dofinansowanie – 3,6 mln zł.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa).

WWiM

REKLAMA