Kultura

WIRTUALNA WYCIECZKA PO POCHYLNIACH KANAŁU ELBLĄSKIEGO JUŻ MOŻLIWA!

REKLAMA

Po pięciu latach przygotowań, planowania i tworzenia nowatorskiego systemu umożliwiającego zobaczenie z poziomu komputera wyjątkowego zabytku techniki, możemy podejrzeć jak wygląda Kanał Elbląski. Każdy teraz może sobie zrobić wycieczkę i zobaczyć na przykład słynne pochylnie.

Walory historyczne i zabytkowe Kanału Elbląskiego zostały dostrzeżone w 1978 r. kiedy to jego fragment wpisany został do Krajowego Rejestru Zabytków. W 2011 r. fragment Kanału Elbląskiego został uznany za pomnik historii. Od 2014 r. prowadzone są starania o wpisanie 5 zespołów zabytkowych pochylni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

To tylko potwierdza jak wielkie dziedzictwo kulturowe niesie ze sobą Kanał Elbląski. To wszystko doprowadziło do wykonania na podstawie materiału ze skaningu 3D, animacji zespołów pochylni, a także wirtualnego spaceru ze szlaku żeglownego. Wszystko to dostępne jest wraz z popularnonaukowymi opisami, również w języku angielskim.

Wirtualny spacer możecie odbyć tutaj, a już dziś wiadomo, że planowane są kolejne prezentacje, mające na celu upowszechnianie tego  wyjątkowego regionalnego zabytku.

REKLAMA