Kultura

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ DLA ANNY ZAPAŚNIK BARON Z CENTRUM KULTURY

Dziś, 30 czerwca Anna Zapaśnik Baron, główny specjalista d.s. kultury w Centrum Kultury w Ostródzie otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Jak możemy przeczytać w dokumencie podpisanym przez dyrektor Ewę Wiśniewską, głównym powodem jest redukcja etatów spowodowana stanem epidemii.

Rozwiązanie umowy ma nastąpić z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, jednocześnie w tym czasie Anna Zapaśnik Baron została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. 

Treść wypowiedzenia sama zwalniana opublikowała na swoim profilu Facebook, gdzie m.in. możemy przeczytać: 

Przyczyną wypowiedzenia jest redukcja etatów powodująca zmniejszenie stanu zatrudnienia w dziale Agencji i Promocji, w którym pracownik jest zatrudniony. 

Dokonano analizy etatów i stwierdzono nadwyżkę etatów w stosunku do potrzeb zakładu wynikającą z ograniczenia działalności pracodawcy. W szczególności z ograniczonej ilości organizacji imprez kulturalnych (m.in. całkowity zakaz organizacji imprez masowych) spowodowanej epidemią.

Jak dalej możemy przeczytać, Anna Zapaśnik Baron posiada źródło utrzymania w postaci emerytury i skutki społeczne zwolnienia będą najmniejsze.

Do faktu otrzymania wypowiedzenia odniosła się na swoim Facebooku sama Anna Zapaśnik Baron.

Bez Komentarza!!!

Jedyne co mogę dodać, że argumenty wypowiedzenia są mało inteligentne, gdyż są tylko TRZY etaty merytoryczne, po kierunkowych studiach, więc niezasadne jest mówienie, że jest nadwyżka etatów w stosunku do potrzeb. Robi to wrażenie, że ktoś nie zna potrzeb OSTRÓDY!
Kolejny argument jest jeszcze bardziej chybiony, całkowity zakaz imprez masowych, spowodowany epidemią.
Ja zajmowałam się kulturą dnia codziennego, statutową, a nie masówkami. Koncerty Noworoczne, Koncerty Galowe z okazji Świąt Państwowych, Międzynarodowy Dzień Teatru, Bliżej Tańca, Organizacja wystaw prestiżowych, Turystyka Kulturalna, Podróże bez granic, Zamkowe Wieczory Kolęd, Zaduszkowe wspomnienia, Inauguracje roku kulturalnego, Dzień Działacza Kultury, Janki wianki, piosenki, Letnie imprezy w zależności od posiadanych środków budżetowych, Międzynarodowe Lato z Folklorem, To nie miało być sprawozdanie ,ale szukam tu imprez masowych, z powodu zmniejszenia których otrzymuje wypowiedzenie
Kolejny argument ” sarkastyczny, że posiadam źródło utrzymania w postaci emerytury i skutki społeczne będą mniejsze
Nigdy nie sadziłam, że ustalenia wewnętrzne będą bardziej restrykcyjne od ustaw państwowych, a mój Nowy Pracodawca takie zastosował. Nie chcę zanudzać Państwa innymi argumentami, które dotykają dyskryminacji ze względu na wiek i posiadaną emeryturę z pensji ” kulturalnej” NO cóż wybiorę się najpierw do Pana Burmistrza, z prośba o cofnięcie wypowiedzenia….Wierzę, że Pan Burmistrz zrozumie, że mój etat wnosił do firmy wiele oszczędności, dobrych imprez, podnoszących kompetencje społeczne i oczekiwania wyrobionej publiczności Ostródy Ostatnio mój autorski projekt zdobył 30 tys, na realizację nagrania z młodzieżą” Moralność w sieci” , Jak widać ” Moralność w życiu”, a Moralność w sieci to dwie różne bajki….TO TYLE Ostródo!!!

Od kilku tygodni nowym Dyrektorem Centrum Kultury w Ostródzie jest Pani Ewa Wiśniewska. I choć prawie każdy spodziewał się w związku z tym zmian w funkcjonowaniu tej instytucji, to nawet dla tych, którzy zmian się domagali, rozpoczęcie ich od zwolnienia Pani Ani jest nie małym zaskoczeniem.

Trudno wyobrazić sobie ostródzką kulturę bez zawsze uśmiechniętej, elokwentnej, pomocnej – osoby Pani Anny, której ostródzka kultura tak wiele zawdzięcza. Przez wiele lat swojej pracy zainicjowała takie mnóstwo ciekawych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, że nie sposób je wszystkie wymienić.

Trudno wyrokować, czy to coś zmieni? Ale jak zapowiada wyżej cytowana, zwróci się z prośbą do Burmistrza o cofnięcie wypowiedzenia.

Bez wątpienia okres epidemii dla działalności kulturalnej łatwy nie jest. Zarządzający tymi instytucjami muszą podejmować często trudne decyzje. Jednak mamy nadzieję, że pomimo wszystko, cała sprawa zakończy się happy endem. Może przy wsparciu Burmistrza uda się pogodzić interes pracodawcy, plany rozwoju, zmian niezbędnych dla funkcjonowania Centrum Kultury z interesem i dobrem pracowników.

Nie tylko w związku ze zwolnieniem Pani Ani, ale także dla dobrej współpracy wewnątrz instytucji i dla dobra kultury. Do tego jednak potrzebna jest dobra wola i chęć współpracy każdej z wymienionych stron. Czy jest na to szansa?

Mamy nadzieję, ze Tak! Dlatego z podziękowaniami za całokształt pracy Pani Ani się wstrzymujemy czekając na rozwój wydarzeń.

Do sprawy wrócimy.

REKLAMA