Samorząd

“ŁĄCZY NAS TURYSTYKA W 2019 ROKU” – GMINY OSTRÓDA I MIŁOMŁYN Z DOTACJĄ

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinasowanie zadań własnych w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka w 2019 roku”.

REKLAMA

Ideą przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.

O dofinansowanie mogły się ubiegać gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach konkursu wpłynęło 41 wniosków, natomiast cztery z nich nie spełniły wymogów formalnych.

Do dofinansowania wybrano 13 wniosków na łączną kwotę 150 tys. zł. Wsparcie trafi do gmin: Ostróda, Miłomłyn, Prostki, Lidzbark Warmiński, Węgorzewo, Bartoszyce, Srokowo, Szczytno, Kowale Oleckie, Płośnica oraz miast: Elbląga, Kętrzyna i Iława.

Poniżej prezentujemy dotacje dla Gmin Ostróda i Miłomłyn.

Gmina

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Wnioskowana

Udzielona

Gmina Ostróda

Zagospodarowanie plaży gminnej na Szlaku Kanału Elbląskiego w Gminie Ostróda

24 000,00

15 000,00

Gmina Miłomłyn

Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec

13 905,19

8 000,00

Wrota Warmii i Mazur/red