Samorząd

LAPTOPY DLA UCZNIÓW Z MIASTA OSTRÓDA, GMINY OSTRÓDA I POWIATU OSTRÓDZKIEGO

W ramach programu Zdalna Szkoła Zarówno Miasto Ostróda, jak i Gmina Ostróda i Powiat Ostródzki otrzymało granty na zakup laptopów i tabletów dla najbardziej potrzebujących, które pomogą w zdalnej nauce.

Reklama

Gmina Miejska Ostróda zakupiła w ramach programu “Zdalna Szkoła” 83 laptopy. Łączna kwota otrzymanego wsparcia to kwota 99 990,10. Laptopy posłużą do nauki zdalnej dla uczniów najbardziej potrzebujących, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów szkół.

Gmina Wiejska Ostróda w ramach rządowego programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 8 kwietnia otrzymała 69 408,00zł. na sfinansowanie zakupu 48 sztuk laptopów. W najbliższym czasie zostaną bezpłatnie użyczone uczniom, którzy nie posiadają lub mają utrudniony dostęp do sprzętu, umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji według obowiązującej podstawy programowej.

Także Powiat Ostródzki otrzymał grant w wysokości 99 600 zł na zakup laptopów i tabletów dla swoich placówek oświatowych w ramach działania Zdalna Szkoła.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Źródło: Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Powiat Ostróda