Ludzie

ASP. SZTAB. JANUSZ MARKOWSKI ZAKOŃCZYŁ SŁUŻBĘ W OSTRÓDZKIEJ PSP

Aspirant sztabowy Janusz Markowski dziś, 25 czerwca zakończył  służbę w Państwowej Straży Pożarnej.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ostródzie przebieg zmiany służby miał uroczysty, wyjątkowy charakter. Ostródzki Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski przybliżył wszystkim zgromadzonym przebieg służby asp. sztab. Janusza Markowskiego i wręczył decyzję o zwolnieniu ze służby w PSP.

Zgodnie z tradycją i pożarniczym ceremoniałem dowódca zmiany asp. sztab Janusz Markowski po raz ostatni wydał komendę swoim podwładnym do zdania służby. Rozbrzmiał dzwon zmianowy i dźwięk syreny strażackiej. Tym razem był to sygnał na zakończenie blisko 30-letniej pracy i służby oraz przejście w stan spoczynku – zaopatrzenie emerytalne. Podczas składania świeżo upieczonemu emerytowi życzeń, nie brakowało chwil wzruszenia i wspomnień.

Asp. sztab. Janusz Markowski od najmłodszych lat związany był z ochroną przeciwpożarową. Już jako 14-latek w 1988 roku był uczestnikiem obozu szkoleniowego dla dowódców młodzieżowych drużyn pożarniczych.  Po krótkim okresie pracy zawodowej w instytucjach cywilnych i odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpoczął służbę w uprzednio istniejącej Rejonowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Początkowo pracował na stanowisku stażysty, a po reformie administracyjnej kraju już w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP, jako młodszy ratownik. Był niezwykle zaangażowanym w służbie strażakiem. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, co zaowocowało awansami na wyższe stanowiska służbowe: starszego ratownika, a po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i promocji na pierwszy stopień w korpusie aspirantów: młodszego aspiranta, na stanowisko dowódca zastępu.

W roku 2007 awansowany został na kolejny szczebel kadry dowódczej: dowódcę sekcji, a następnie w 2010 roku na zastępcę dowódcy zmiany. Rok 2013 to awans na stanowisko dowódca zmiany, które piastował do dziś.

Asp. sztab. Janusz Markowski był wielokrotnym reprezentantem ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP w sporcie pożarniczym, piłce nożnej i siatkówce, zdobywając wiele medali na szczeblu wojewódzkim. Trzykrotnie był jednym z sędziów na kolejnych międzynarodowych mistrzostwach Polski w sporcie pożarniczym.

Nagradzany przez Prezesa Rady Ministrów, Komendanta Głównego, Wojewódzkiego i Powiatowego PSP. Odznaczany Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

opracowanie: st. kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: podchr. Tymoteusz Kotuszewski

REKLAMA