Ludzie

GMINA MIŁOMŁYN: ZBIOROWE POLOWANIA NA ZWIERZYNĘ ŁOWNĄ WE WSZYSTKICH SOŁECTWACH

REKLAMA

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn Stanisław Siwkowski informuje, że we wszystkich sołectwach Gminy Miłomłyn w miesiącach październik 2019 r. – styczeń 2020 r. odbywać się będą polowania zbiorowe na zwierzynę łowną.

Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Gminy Miłomłyn:

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych i polnych.

Mogą wystąpić na nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi

i polnymi wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie polowań zbiorowych są właściwi terytorialnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich.

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach polowań znajdują się na stronie inernetowej gminy: www.milomlyn.pl w zakładce Środowisko → Łowiectwo

REKLAMA