Ludzie

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PROJEKT “ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA”? – OTO PROPOZYCJE

REKLAMA

Po zakończeniu konsultacji społecznych prowadzonych w okresie od 30. grudnia 2019 roku do 20. stycznia 2020 roku, wypracowano raport, z którego możemy dowiedzieć się jakie sugestie padały ze strony uczestników konsultacji, jak również osób i instytucji zapytanych o wyrażenie swojej opinii na temat projektu.

Do najważniejszych sugestii, które padły ze strony podmiotów odpowiedzialnych statutowo za opiekę nad seniorami, jak również osób biorących udział w dwóch spotkaniach konsultacyjnych, należą:

  • Uwzględnienie w programie kobiet, które ukończyły 60. rok życia, a nie jak w projekcie 65 lat, niezależnie od płci.
  • Wykonywanie najpierw zadań pilnych, nie uzależniając kolejności od daty złożenia wniosku.
  • Weryfikacja usługodawców przez MOPS w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.
  • Zniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z Programu.
  • Zapis mówiący o możliwości skorzystania z Programu nie więcej jak 5 razy w ciągu danego roku kalendarzowego przez jednego Seniora.

To tylko niektóre z wielu propozycji zgłoszonych przez osoby zainteresowane. Ostateczny projekt jest wciąż w przygotowaniu, ale wszystko zaczyna nabierać konkretnego kształtu. Czekamy na dalszy ciąg i pozytywne rozwiązania, ułatwiające życie ostródzkim seniorom.

źródło: ostroda.pl

REKLAMA