Ludzie

KLUB SPORTOWY “MAZURY” BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z OSTRÓDZKĄ POLICJĄ

REKLAMA

4 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie spotkali się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki oraz Prezes Zarządu Policyjnego Klubu Sportowego “MAZURY”. Okazją tego spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy między tymi dwoma instytucjami.

Na podstawie zawartego porozumienia, strony wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Policyjny Klub Sportowy “MAZURY” powstał w sierpniu 2019 roku. W roku upamiętniającym 100 lecie powstania Policji Państwowej.

Podstawowym celem klubu jest podnoszenie i rozwój  sprawności fizycznej jego członków, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznych oraz promowanie sportu, ratownictwa, rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia. Zadaniem klubu jest również promowanie zawodu policjanta jako atrakcyjnego i konkurencyjnego na lokalnym rynku pracy. Poprzez sport i rekreacje organizacja nawiązuje również do tradycyjnego  wychowania w duchu patriotycznych wartości.

źródło: KPP Ostróda

REKLAMA