Ludzie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA MIESZKAŃCÓW OSTRÓDY OD 3 LUTEGO

REKLAMA

Stawiennictwo do Kwalifikacji Wojskowej dla mieszkańców m. Ostróda odbędzie się w dniach 3-10 lutego. Miejscem pracy Powiatowej Komisji lekarskiej w Ostródzie będzie Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną:

  • mężczyźni urodzeni w roku 2001;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1999–2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, bądź upływa on po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  • kobiety urodzone w latach 1996–2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Warto pamiętać, że nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji lekarskiej w Ostródzie będzie Starostwo Powiatowe w Ostródzie, budynek Centrum Użyteczności Publicznej (s. 232,237,238) ul. Jana III Sobieskiego 9  w Ostródzie

 

źródło: Powiat Ostródzki

zdjęcie: pixabay.com

REKLAMA

REKLAMA