Ludzie

MIESZKAŃCY BRZYDOWA NIE ZAPOMNIELI O 70-LECIU ISTNIENIA SWOJEJ OSP

4 maja swoje wspomnienie ma św. Florian, patron m.in. strażaków. Dlatego też dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jednocześnie jedna z jednostek OSP w Gminie Ostróda obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. Dostojnym jubilatem jest OSP Brzydowo!

W tym roku, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną, nie ma na chwilę obecną możliwości zorganizowania hucznych obchodów. Jednak mieszkańcy Brzydowa nie zapomnieli o tych, którzy często narażają swoje życie, by chronić ich zdrowie i dobytek.

Okolice remizy w Brzydowie zostały z tej okazji specjalnie przyozdobione. Dzieci przygotowały w domach obrazki, a miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zadbało o dekoracje. Jeszcze dziś o godz. 17:00 w brzydowskim kościele z odbędzie się uroczysta msza, jednak, z wiadomych powodów, będzie w  niej mogło uczestniczyć najwyżej 13 osób.

Z okazji 70-lecia istnienia OSP Brzydowo nie mogło zabraknąć też wielu życzeń i podziękowań za dotychczasową działalność.

Poniżej możecie przeczytać te od mieszkańców Brzydowa, Koła Gospodyń Wiejskich, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz całej lokalnej społeczności:

Z okazji 70. rocznicy działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzydowie wszystkim druhom i druhnom strażakom, członkom i przyjaciołom jednostki, którzy włożyli wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie składamy serdeczne gratulacje. Sami najlepiej wiecie, jak ważną kartę w historii lokalnej społeczności wypełniliście swym działaniem.

Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu przez kolejne dziesięciolecia społeczność Gminy Ostróda mogła zawsze liczyć na gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia. Za tę codzienną, podkreślmy z szacunkiem – ochotniczą – służbę na rzecz bezpieczeństwa, za tę niezwykle ważną pracę przez siedem dziesięcioleci składamy wszystkim strażackim pokoleniom szczere podziękowania.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do Waszych najbliższych. To oni najlepiej wiedzą, jak Wasza służba i ciągła gotowość do podejmowania nagłych wyzwań i zadań wpływa na życie rodzinne. To oni wiedzą, jakich Wasza praca wymaga poświęceń i muszą z niepokojem czekać na Wasz bezpieczny powrót z akcji do domu. Żadne słowa nie oddadzą tej troski i żadne słowa nie oddadzą Wam wdzięczności lokalnej społeczności. Wiedzcie Państwo jednak, że w ten sposób próbujemy wyrazić głęboki szacunek mieszkańców Brzydowa!

Życzymy Wam, szanowni Strażacy – Ochotnicy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków. Niech bezinteresowna służba na rzecz współmieszkańców gminy, będzie również wyrazem ciągłej pracy nad sobą oraz doskonaleniem Waszych własnych umiejętności i charakterów. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl oczywistej i pięknej Waszej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Składamy Wam także życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym!!!

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
w imieniu mieszkańców Brzydowa życzy KGW Brzydowo, społeczność Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie i sołtys Joanna Filipowiak.

Foto: KGW Brzydowo

REKLAMA