Ludzie

OLBRZYMI SPADEK LICZBY ŚLUZOWAŃ NA POCHYLNIACH I ŚLUZACH KANAŁU ELBLĄSKIEGO I PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ

REKLAMA

W tym roku, czego w obecnej sytuacji nie należy się dziwić, nastąpiły duże zmiany w ruchu żeglugowym na pochylniach i śluzach Kanału Elbląskiego i Pętli Żuławskiej.

Jak poinformowało nas Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest drastyczny. Jak duzy jest to spadek niech świadczy fakt, że w sumie w okresie od 1 do 13 maja tego roku w sumie na wybranych śluzach i pochylniach zanotowano 98 śluzowań, przy 1275 rok wcześniej. Szczegóły dla poszczególnych miejsc ponizej.

I tak

Śluzowania od 1 do 13 maja br.:

 • POCHYLNIA BUCZYNIEC – łącznie 4 przejścia przez pochylnię

 • POCHYLNIA KĄTY – łącznie 4 przejścia przez pochylnię

 • POCHYLNIA OLEŚNICA – łącznie 4 przejścia przez pochylnię

 • POCHYLNIA JELENIE – łącznie 4 przejścia przez pochylnię

 • POCHYLNIA CAŁUNY – łącznie 4 przejścia przez pochylnię.

 • ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA – łącznie 17 śluzowań

 • ŚLUZA BIAŁA GÓRA – łącznie 8 śluzowań

 • ŚLUZA SZONOWO – łącznie 17 śluzowań.

 • ŚLUZA RAKOWIEC – łącznie 20 śluzowań

 • ŚLUZA MICHAŁOWO – łącznie 16 śluzowań

Przez Pochylnie Kanału Elbląskiego przepływały wyłącznie małe jednostki turystyczne.

Dla porównania w analogicznym okresie w poprzednim roku liczby te kształtowały się następująco:

 • POCHYLNIA BUCZYNIEC – 348 przejść przez pochylnię
 • POCHYLNIA KĄTY – 348 przejść przez pochylnię
 • POCHYLNIA OLEŚNICA – 158 przejść przez pochylnię
 • POCHYLNIA JELENIE – 157 przejść przez pochylnię
 • POCHYLNIA CAŁUNY – 77 przejść przez pochylnię
 • ŚLUZA GDAŃSKA GŁOWA – 96 śluzowań
 • ŚLUZA BIAŁA GÓRA – 17 śluzowań
 • ŚLUZA SZONOWO – 22 śluzowań
 • ŚLUZA RAKOWIEC – 26 śluzowań
 • ŚLUZA MICHAŁOWO – 26 śluzowań

Na tak duży spadek duży wpływ ma fakt, że Żegluga Ostródzko-Elbląska nie rozpoczęła jeszcze sezonu. Początek rejsów planowany jest na 1 czerwca.

REKLAMA