Ludzie

OSTRÓDA: OD 25 MAJA OTWARTE BĘDĄ 3 PRZEDSZKOLA MIEJSKIE I SZKOŁY

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta z udziałem Burmistrza Zbigniewa Michalaka, zastępcy Burmistrza Agnieszki Majewskiej-Pawełko oraz naczelników wydziału poinformowano o wielu ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania miasta, m.in. o otwarciu od 25 maja szkół i przedszkoli miejskich.

Od początku pandemii  żłobki, przedszkola i szkoły są zamknięte.

Jak poinformował Burmistrz od 25 maja zostaną otwarte klasy 1-3 w szkołach w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Bożena Ratajczyk, naczelnik Wydziały Oświaty i Spraw Społecznych  poinformowała o wznowieniu od 25 maja i otwarcia 3 miejskich przedszkoli. Te przedszkola w chwili obecnej są na etapie przygotowywania do spełnienia wszelkich wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego i dostosowania się do nowych zasad.

Chcemy, aby w pierwszej kolejności mogli z nich skorzystać rodzice dzieci, którzy pracują w służbach mundurowych, służbie zdrowia bądź też w instytucjach, które są związane z przeciwdziałaniem epidemii – powiedziała Bożena Ratajczyk. – Chcemy też, aby do przedszkoli mogły zostać posłane dzieci rodziców, którzy poświadczą swoją potrzebę o konieczność sprawowania opieki w przedszkolach.

W szkołach od 25 maja będzie też możliwość, by rodzice dzieci, którzy zdecydują się do posłania dzieci do tych placówek mogli to zrobić. Organizowane będą zajecia opiekuńczo-wychowawcze w tych szkołach, jednak należy pamiętać o tym, że nadal obowiązuje nauka zdalna.

Od 25 maja rozpoczną się konsultacje dla uczniów klas 8, a od 1 czerwca takie konsultacje będą mogły być zorganizowane dla pozostałych uczniów.

REKLAMA