Ludzie

PKW PODAŁA OFICJALNE WYNIKI I TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH W POLSCE

Państwowa Komisja Wyborcza podała dziś, 30 czerwca oficjalne w obwieszczeniu wyniki I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Głosowanie przeprowadzono w 27 227 obwodach głosowania, liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30 204 684. Frekwencja w kraju wyniosła 64,51%.

Liczba głosów nieważnych wyniosła 58 301, tj. 0,30%:

Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wyniosła 19 425 459 tj. 99,70%.

Większość wymagana dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (więcej niż połowa głosów
ważnych) wyniosła 9 712 730 głosów.

Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby ważnych głosów:

 1. BIEDROŃ Robert 432 129 głosów, tj. 2,22% liczby głosów ważnych;
 2. BOSAK Krzysztof 1 317 380 głosów, tj. 6,78% liczby głosów ważnych;
 3. DUDA Andrzej Sebastian 8 450 513 głosów, tj. 43,50% liczby głosów ważnych;
 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek 2 693 397 głosów, tj. 13,87% liczby głosów ważnych;
 5. JAKUBIAK Marek 33 652 głosy, tj. 0,17% liczby głosów ważnych;
 6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 459 365 głosów, tj. 2,36% liczby głosów ważnych;
 7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 21 065 głosów, tj. 0,11% liczby głosów ważnych;
 8. TANAJNO Paweł Jan 27 909 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;
 9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 5 917 340 głosów, tj. 30,46% liczby głosów ważnych;
 10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 27 290 głosów, tj. 0,14% liczby głosów ważnych;
 11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 45 419 głosów, tj. 0,23% liczby głosów ważnych.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród 11 kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej żaden nie otrzymał więcej niż połowy głosów ważnych i w dniu 12 lipca 2020 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie.
W ponownym głosowaniu na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyboru dokonuje się spośród
dwóch następujących kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. otrzymali kolejno
największą liczbę głosów:
1) DUDA Andrzej Sebastian;
2) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

REKLAMA