Ludzie

PLAC ZABAW W PLĄCHAWACH W GMINIE DĄBRÓWNO UROCZYŚCIE OTWARTY

W miniony czwartek nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw w miejscowości Pląchawy. Przedsięwzięcie zrealizowało Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno “Nasze Miejsce na Ziemi” przy współpracy z Gminą Dąbrówno, Radą Sołectwa Tułodziad oraz mieszkańcami Pląchaw.

Całkowita wartość zadania wynosiła 48 620,00 zł, z czego 99,88% kosztów pokrytych zostało z grantu, uzyskanego ze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Plac zabaw składa się z elementów do zabaw dla dzieci, ławek oraz kosza do segregacji śmieci. Jest to ogólnodostępne miejsce rekreacji. Jednocześnie plac ten pełni funkcję miejsca międzypokoleniowej integracji.

Wszystkim korzystający z nowego placu, osoby odpowiedzialne za realizację tego przedsięwzięcia życzą dobrej zabawy.

źródło: Gmina Dąbrówno

EM

REKLAMA