Ludzie

REGION: PODSUMOWANIE INTERWENCJI STRAŻY LEŚNEJ W ROKU 2019

REKLAMA

Od wielu lat Straż Leśna ujawnia, ściga i prowadzani do ukarania sprawców i naprawy wyrządzonych szkód. Pomimo obowiązku wszystkich pracowników Lasów Państwowych do reagowania na wszelkie przejawy naruszania przepisów czy też łamania prawa, niebagatelne jest rola społeczeństwa.

Kilka informacji ogólnych

Według posiadanych danych, na terenach i gruntach leśnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, zarejestrowano w 2019 roku między innymi 3383 przypadki szkodnictwa leśnego. Przeprowadzono łącznie 2845 kontroli ładunków przewożonego surowca drzewnego oraz zakładów przerobu drewna. Wykonano 680 działań prewencyjnych, 76 działań edukacyjnych, 33 czynności wyjaśniające lub udzielono wsparcia dla innych organów, w przypadkach szkodnictwa ujawnionego poza Lasami Państwowymi.  45 razy potrzeba było wsparcia innych służb porządku publicznego w przeprowadzonych przez strażników akcjach. Wartość strat wyniosła 118 tysięcy złotych i była prawie 27 % niższa niż w roku w ubiegłym. Niestety, wzrosła liczba wykroczeń. Było ich prawie tysiąc więcej niż w 2019 roku.

Kierowcy plagą polskich lasów

W ubiegłym roku 3006 wykroczeń popełnionych zostało przez kierowców odwiedzających olsztyńskie lasy, którzy „nie pamiętali” jak można poruszać się po polskich lasach. W stosunku do nich najczęściej poprzestawano na pouczeniach, jednak co piąty kierowca był karany mandatem karnym.

Podział zarejestrowanych przypadków szkodnictwa leśnego:

  • kradzież drewna – 79 przypadków
  • kłusownictwo – 7 przypadków
  • kradzież i zniszczenie mienia – 20 przypadków
  • bezprawne  korzystanie z lasu – 3 277 przypadków

źródło: http://www.olsztyn.lasy.gov.pl, pixabay.com

REKLAMA