Ludzie

POGRZEB 24 MAZURÓW ZAMORDOWANYCH W STYCZNIU 1945 W ŁĘGUTACH (GMINA GETRZWAŁD)

REKLAMA

30 listopada 2019 pożegnano w łęguckim kościele w Gminie Gietrzwałd 24 cywilne ofiary zbrodni wojennej, jakiej dopuścili się żołnierze Armii Czerwonej na ludności autochtonicznej między styczniem a kwietniem 1945r.
 
Odnalezione przez archeologów IPN z Białegostoku w sierpniu 2019 roku szczątki ludzkie, pochowane w nieoznakowanej mogile pośrodku wsi, znalazły godne miejsce swojego spoczynku. Po 74 latach z pełnymi honorami pożegnano ofiary.
 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz. Wiktor Marek Leyk, Starosta Olsztyński Andrzej Abako, Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz, Sołtys Maria Wysomierska. Gościliśmy również przedstawicieli bratnich Kościołów, ks. Andrzeja Trejnowskiego z Sząbruka i ks. Rafaela Szczerbacza z parafii Prawosławnej w Lidzbarku Warmińskim . W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz goście z Niemiec.
 
Uroczystość uświetnił zespół sygnalistów Forest Brass, kantor parafii Ryszard Szurgot, a o godną oprawę zadbała OSP z Biesala.
 
Wierzymy, że uroczystość jest śsymbolem pamięci i krokiem ku pojednaniu. Nigdy więcej wojny!
Wśród organizatorów pogrzebu tutejszych mieszkańców była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie z ks. Wojciechem Płoszkiem oraz Turnitzmuhle Heritage Fundation.
Dobrze, że pamięć o tutejszych mieszkańcach i często ich tragicznych losach nie zanika.
Foto: Urząd Gminy Gietrzwałd

REKLAMA