Ludzie

AKTYWNE SPOTKANIE OSTRÓDZKICH POLICJANTÓW Z MŁODZIEŻĄ W STASZICU

REKLAMA

Trwa cykl spotkań z młodzieżą na terenie powiatu ostródzkiego. Wszystko po to aby uświadomić jak największej liczbie uczniów jak zgubny wpływa na życie i zdrowie ludzi mają sterydy, dopalacze i narkotyki. Tym razem spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych w Ostródzie.

Podczas spotkania  koordynator Policyjnego Klubu Sportowego Mazury ds. profilaktyki i uzależnień, Piotr Joniec rozmawiał z uczniami o sterydach i ich negatywnym wpływie na zdrowie i życie ludzi. Podkom. Janusz Karczewski natomiast przeprowadził dyskusję o skutkach zażywania dopalaczy i narkotyków oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z ich posiadania.

Ciekawym i aktywnym elementem całego spotkania był pokaz prawidłowego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na siłowni, który wykonał Piotr Joniec. Uczniowie zobaczyli, że można w bezpieczny sposób ukształtować sylwetkę, bez korzystania z niebezpiecznych preparatów i substancji.

W czasie spotkania nie zabrakło też momentów na indywidualne rozmowy, zarówno z funkcjonariuszami, jak i koordynatorem.

źródło i zdjęcia: KPP Ostróda

REKLAMA