Ludzie

ŚWIĘTO 4 WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ W CIENIU PANDEMII

REKLAMA

13 maja to dzień w którym swoje święto obchodzi 4. Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. “Szczerbiec”. W tym roku przypada ono w cieniu pandemii. Żołnierze swą służbę pełnią w czterech batalionach: w Olsztynie, Morągu, Braniewie i w Giżycku oraz kompanii saperów w Ełku. Święto ustanowiono w 2018 r.

Nastał trudny czas i konieczne jest dostosowanie się do zalecanych obostrzeń w dobie panującej pandemii, dlatego uroczystości związane ze świętem mają inny wymiar niż w ubiegłych latach.

W ramach obchodów odbędzie się uroczysty apel na terenie jednostki wojskowej oraz uroczysta Msza Święta w intencji naszej Brygady w kościele św. Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej w Bartągu. Święto Brygady jest najlepszą okazją do wielu wyróżnień, awansów i pochwał żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem wykonując swoje obowiązki służbowe ale i zaangażowaniem w działania na rzecz walki z COVID-19.

Na uroczystościach nie będzie licznego zgromadzenia wojska jak zazwyczaj, bowiem mimo święta żołnierze Brygady nadal wykonują działania na różnych kierunkach związanych z koronawirusem.

Obecnie jesteśmy trzecią co do wielkości Brygadą w Wojskach Obrony Terytorialnej i stale się rozwijamy. Bierzemy udział w ćwiczeniach i aktywnie realizujemy zadania w wielu obszarach. Zostało to dostrzeżone oraz docenione przez przełożonych” –  powiedział dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław Bryś. W planach Brygady jest wznowienie szkoleń rotacyjnych, które zmieniają się w szkolenia przeciwkryzysowe. „Będziemy podnosić kwalifikacje we współpracy ze strażą pożarna jak również służbami medycznymi. Misją 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków. Dlatego szkolenia w tym zakresie są kluczowe w naszym regionie”dodał Dowódca 4W-MBOT.

Nieco ponad 2 lata temu odbyła się pierwsza przysięga warmińsko-mazurskich Terytorialsów. Nikt nie przypuszczał, że ostatnie wydarzenia będą dla nich realnym sprawdzianem i praktycznym wymiarem misji formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności czego dowodem są wciąż trwające działania na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Koronawirusa.

Minister Obrony Narodowej w swoim liście do Dowódcy 4W-MBOT przekazał życzenia dalszych sukcesów oraz owocnej służby.

„Jestem przekonany, że 4W-MBOT przynosi chlubę zarówno swojemu patronowi jak również całym siłom zbrojnym. Służycie Polsce i Polakom spełniając z wytrwałością i odwagą swoją wojskową powinność”.

Również akt nadania sztandaru 14 marca 2020 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na ręce dowódcy 4 Warmińsko- Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najważniejszych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności. Honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swych żołnierzy wpisuje się karty historii naszej Brygady i jest powodem do świętowania. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Koronawirusa, uroczystość wręczenia Sztandaru Brygadzie została przełożona na drugą połowę roku.

Dziś wszyscy powinniśmy życzyć sobie przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, powrotu do „normalności” oraz żołnierskiego szczęścia.

Źródło: 4W-MBOT

REKLAMA