Ludzie

UROCZYSTE PRZYWITANIE WYCHOWANKÓW KLAS PIERWSZYCH W INTERNACIE ZSZ IM. S. PETÖFI

REKLAMA

„Młodzi” znają swój internat – z taką myślą przewodnią internacka starszyzna zorganizowała uroczyste Przywitanie Wychowanków Klas I-szych. 29. października „młodzi” musieli wykazać się wiedzą i sprytem, aby wpisać się do grona społeczności internackiej ZSZ im. S. Petöfi.

Impreza polegała na przejściu dziewięciu konkurencji umiejscowionych na osobnych stolikach, a ukończenie wszystkich dawało liczbę punktów, które ostatecznie były sumowane. Dziewięć grup wychowawczych w tym samym czasie zaliczało kolejne „stacje”. A były to: wykonanie portretu wychowawcy, zgadywanie miejsc ukrytych na fotografiach internatu, udzielenie poprawnych odpowiedzi na 22 pytania o internacie, wymienienie zakazów obowiązujących w internacie, rozwiązanie krzyżówki, podanie szczegółowego rozkładu dnia, nadanie „drugiego życia” plastikowej butelce (stworzenie kreatywnej ozdoby ekologicznej), odbijanie piłeczki ping-pongowej, stworzenie kolażu o internacie. Na zakończenie wszystkie stworzone przez młodzież prace można było podziwiać i tym samym wychowankowie stali się pełnoprawnymi mieszkańcami internatu. Nazajutrz młodzież zorganizowała dyskotekę. Cała impreza miała charakter humorystyczny, edukacyjny i integracyjny.

Tekst i foto: Agnieszka Kołodziejska

REKLAMA