Ludzie

WARSZTATY “ZDROWY, AKTYWNY I BEZPIECZNY STYL ŻYCIA”

REKLAMA

W październiku i listopadzie w ZSZ im. S. Petőfi, w ramach programu profilaktyki prozdrowotnej finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie, odbyły się warsztaty kulinarne promujące zdrowy styl życia. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „ Zdrowy, aktywny i bezpieczny styl życia”, opracowanego przez szkołę.

W warsztatach wzięli udział uczniowie z klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 z Ostródy, Szkoły Podstawowej z Marwałdu oraz klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej nr 4 z Ostródy. Uczestnicy zajęć, przy wsparciu uczniów szkoły z technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarstwa, samodzielnie sporządzali zdrowe, kolorowe koktajle owocowo-warzywne, drobne przekąski dietetyczne i wyroby cukiernicze oraz zdobywali wiedzę teoretyczną na temat zdrowego odżywiania.

Celem warsztatów było kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne. Zajęcia ukazały wpływ złego odżywiania na zdrowie oraz zainspirowały dzieci i młodzież do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią działań promujących zdrowy styl życia.

Młodzież z dużym zaangażowaniem brała udział w przygotowaniach zdrowych posiłków oraz uczestniczyła w pogadance na temat profilaktyki zdrowotnej. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali drobne upominki i dyplomy. Było smacznie, zdrowo i kolorowo.

   

Tekst i foto: Barbara Łabacka, Wiesława Bartnicka

REKLAMA